News and Information

Brochures

Kiln Inspection and Solution

EPS ให้บริการตรวจสอบหม้อเผาขณะร้อน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญสามารถหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และประเมินปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไข


Clean Air Solution

EPS ทำงานด้านการประเมินดำเนินโครงการออกแบบก่อสร้างและติดตั้ง การบำรุงรักษาและบริการหลังการขาย เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าด้วยเทคโนโลยีอากาศบริสุทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย ระบบกรอง (Fabric Filter) เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต ระบบกำจัด
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOx) / ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NOx) และเครื่องฟอกแบบเปียก


Grinding Solution

EPS ให้บริการเครื่องจักรหม้อบดนอน หม้อบดตั้ง เครื่องย่อย รวมถึงเครื่องจักรประกอบอื่น ๆ


1 2