ประกาศทางกฎหมาย

โปรดอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว  and นโยบายการใช้คุกกี้. และข้าพเจ้ายินยอมรับข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์จากบริษัท อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด (EPS) ทางอีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และไดเร็กเมล

ทั้งนี้  ข้าพเจ้ารับทราบว่า ความยินยอมดังกล่าวข้าพเจ้าสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา ข้าพเจ้าเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งเข้าใจถึงเรื่องการเก็บ การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว