News and Informations

News & Events

Environmental Solution ทางเดินสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโรงงาน

Environmental Solution ทางเดินสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโรงงาน

โรงงานอุตสาหกรรมต่างต้องเผชิญกับอุปสรรคด้านการใช้พลังงานและปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่ง Environmental Solution สามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

14 มิถุนายน 2565

บริการรับสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร

บริการรับสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร

EPS ผู้นำด้าน Service and Solution ด้านวิศวกรรมมากกว่า 20 ปี พร้อมรับสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ก่อสร้าง และควบคุมการดำเนินการ

14 มิถุนายน 2565

บริการด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรม

บริการด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรม

EPS เป็นผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรมอย่างครบครัน ด้วยการนำประสบการณ์ที่สั่งสมมากกว่า 20 ปี และเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามาใช้เพื่อให้บริการที่ดีที่สุด

14 มิถุนายน 2565

Power Plant Service บริการครบวงจรสำหรับโรงงานไฟฟ้า

Power Plant Service บริการครบวงจรสำหรับโรงงานไฟฟ้า

EPS ให้บริการ Power Plant บริการสำหรับโรงงานไฟฟ้าแบบครบวงจร (One-Stop Service) ตั้งแต่การออกแบบ ก่อสร้าง การดำเนินการ ไปจนถึงการซ่อมบำรุงและรักษาโรงงาน

17 พฤษภาคม 2565

บริการ Automation Service Thailand โดย EPS

บริการ Automation Service Thailand โดย EPS

Automation Service Thailand คือบริการระบบอัตโนมัติที่เป็นตัวกลางเพื่อช่วยยกระดับอุตสาหกรรมไทยด้วยระบบอัตโนมัติเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ เพิ่มความปลอดภัย ลดต้นทุน ย่นเวลา

17 พฤษภาคม 2565

« 2 3 4 5