ก่อนสร้างโรงงานต้องรู้จัก Construction Design Service Thailand ที่มาพร้อม Smart Reliability

ก่อนสร้างโรงงานต้องรู้จัก Construction Design Service Thailand ที่มาพร้อม Smart Reliability

ก่อนสร้างโรงงานต้องรู้จัก Construction Design Service Thailand ที่มาพร้อม Smart Reliability

สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมและบริษัทใหญ่ การก่อสร้างโรงงานเป็นของตัวเองนั้นสามารถส่งเสริมในด้านการผลิต การบริหารคลังสินค้า และช่วยให้การกระจายผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้า อย่างการสร้างโรงไฟฟ้า Power Plant ที่จำเป็นต้องมีการวางแผน Plant Design อย่างรอบคอบจะทำให้โรงงานและเครื่องจักรสามารถผลิตพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ในขั้นตอนการวางแผนก่อสร้างโรงงานนั้นอาจเป็นสิ่งที่ท้าทายมากกว่าที่คิด เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องคำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบทางวิศวกรรมหรือแผนผังของโรงงานที่ต้องมีความเหมาะสม ปลอดภัย และถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ไปจนถึงการจัดหาวัสดุ การสำรวจอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ตอบโจทย์การผลิต กำหนดระบบความปลอดภัยในโรงงาน หรือแม้กระทั่งการวางแผน Environmental Solution เพื่อแก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต

ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างราบรื่นและตอบโจทย์ความต้องการในยุคดิจิทัล การใช้บริการก่อสร้างแบบครบวงจร (Construction Design Service Thailand) นั้นเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากในตอนนี้ EPS ขออาสาพามารู้จักบริการดังกล่าวนี้ พร้อมแนะนำ Smart Maintenece Solution ที่จะมาช่วยดูแลเครื่องจักรให้เกิด Smart Reliability อย่างชาญฉลาด!

 

Construction Design Service Thailand คืออะไร? สำคัญต่อโรงงานไหม?

สำหรับใครที่ยังไม่ทราบ Construction Design Service คือ บริการออกแบบและก่อสร้างโรงงานอย่างครบวงจร ซึ่ง EPS เป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการนี้ในประเทศไทย โดยรายละเอียดการให้บริการ เรียกได้ว่าครอบคลุมตั้งแต่ยังไม่เริ่มก่อสร้างไปจนถึงการให้บริการแก่โรงงานหลังก่อสร้างเสร็จสิ้น ได้แก่

  • วางแผนออกแบบโรงงานและออกแบบทางวิศวกรรม
  • จัดหาวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักร
  • ควบคุมการผลิต ประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงาน
  • ติดตั้งดูแลเครื่องจักรภายในโรงงาน

จะเห็นได้ว่าบริการ Construction Design Service Thailand แบบ One-Stop Service นั้นเป็นส่วนสำคัญในการก่อสร้างโรงงาน เพราะสามารถครอบคลุมขั้นตอนทั้งหมดได้ในคราวเดียว 

ทั้งนี้ก็เป็นเพียงการให้บริการ Construction Design ในรูปแบบทั่วไปเท่านั้น ซึ่งทาง EPS นั้นสามารถยกระดับการบริการให้กับโรงงานอุตสาหกรรมได้เหนือกว่า ด้วยการนำความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีทันสมัยมาสร้างโซลูชั่นได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าทุกคน มาดูกันว่าทาง EPS มีบริการ Construction Design ที่ดีกว่าอย่างไร?

 

Construction Design Service เหนือระดับกับ EPS

 

ด้วยความเชี่ยวชาญที่ทีม Specialist ของ EPS ได้สะสมมากกว่า 20 ปี จึงสามารถออกแบบการบริการ Construction Design และ EPC ได้อย่างเหมาะสม โดยเริ่มจาก

 

1. ศึกษา Feasibility

เริ่มแรกทีมวิศวกรของ EPS จะทำการศึกษา Feasibility ในการเริ่มต้นก่อสร้างโรงงาน ให้คำปรึกษาแก่เจ้าของโรงงานในด้านความคุ้มทุนในการดำเนินโครงการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

 

2. ออกแบบทางด้านวิศวกรรมด้วย BIM

EPS นั้นได้นำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการออกแบบ อย่าง BIM (Building Information Model) ซึ่งเป็นการสร้างโมเดล 3 มิติภายในซอฟต์แวร์ ที่รวบรวมทั้งงานสถาปัตย์ โครงสร้าง และงานระบบเข้าด้วยกัน ทำให้มองเห็นภาพรวมของโรงงานจริงได้ก่อนเริ่มก่อสร้าง อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการวางแผนสั่งวัสดุต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ สามารถตรวจสอบตำแหน่งหรือความผิดพลาดในจุดต่างๆ ผ่านโมเดลก่อนลงมือสร้างจริง ลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ ประหยัดทั้งพื้นที่จัดเก็บและงบประมาณ

นอกจากจะสามารถประหยัดงบประมาณแล้ว ยังสามารถนำวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้างกลับมาหมุนเวียนเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอีกครั้ง หรือก็คือ From Waste to Wealth ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด สอดคล้องกับ Environmental Solution ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดของเสียหรือมลภาวะที่เกิดจากการผลิต

 

3. จัดหาเครื่องจักรและจัดหาเชื้อเพลิง

EPS สามารถจัดหาเครื่องจักรและอะไหล่ให้แก่โรงงาน เช่น Boiler, Rotary Kiln, Tube Mill และเครื่องจักรหมุนและเกียร์ขนาดใหญ่ต่างๆ ที่โรงงานต้องการ โดยคัดสรรจากเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีระดับ World Class เพื่อให้โรงงานได้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงและตรงตามมาตรฐานในการออกแบบ

ในส่วนของการจัดหาเชื้อเพลิง ทาง EPS นั้นมีจุดบริการที่หลากหลายทั่วประเทศที่พร้อมจัดส่งเชื้อเพลิงให้แก่โรงงานภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว จัดส่งเชื้อเพลิงคุณภาพและออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องจักรอย่างเช่น Boiler ของโรงงาน ผ่านระบบการจัดการแปลงปลูก

 

4. ก่อสร้างโรงงานแบบ EPC Turnkey & Construction Project

เมื่อเตรียมการทุกอย่างเสร็จสิ้น ผู้รับเหมาจะดำเนินการก่อสร้างโรงงานและทางวิศวกรของ EPS จะเป็นผู้ควบคุมหน้างานแบบ Turnkey Project ให้การบริหารแบบ Site Professional ทั้งการก่อสร้างและติดตั้งอย่างมีมาตรฐาน ทำให้การก่อสร้างสำเร็จตามเวลาและงบประมาณที่กำหนด

 

5. ควบคุมการเดินเครื่องจักรและบำรุงรักษาเครื่องจักร

พอการก่อสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรเสร็จสิ้น EPS จะดำเนินการให้บริการต่อ ด้วยการควบคุม สังเกตการณ์ และบำรุงรักษาเครื่องจักร ผ่านบริการ Smart Maintenance Solution เพื่อให้เกิด Smart Reliability ลดโอกาสเกิดความเสียหาย (Breakdown) และควบคุมค่าใช้จ่ายในโรงงานให้ได้มากที่สุด

 

บำรุงเครื่องจักรโรงงานอย่างชาญฉลาดผ่าน Smart Maintenance Solution

เพื่อสร้างเครื่องจักรที่มีความชาญฉลาดและพึ่งพาได้ในระยะยาว (Smart Reliability) ทาง EPS จึงได้ออกแบบบริการ Smart Maintenance Solution ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • Improve Machine Reliability ทีม Specialist จะทำการตรวจเช็กความผิดปกติของเครื่องจักร ทั้งการทำ Visual Inspection เพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติเบื้องต้น และทำการตรวจสอบอย่างละเอียด (Full Inspection) ด้วยเครื่องมือ Special Measurement Tool เพื่อหาสาเหตุของความผิดปกติอย่างแม่นยำมากขึ้น และทำการปรับสภาพเครื่องจักร (Machine Adjustment) หรือทำ Overhaul อาทิ การเจียรปรับผิวแหวนหรือการปรับลูกกลิ้งของ Boiler

  • Reduce Unplanned Breakdown เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสียหายที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ EPS จึงได้นำระบบอัจฉริยะ โดยการติดตั้ง Sensor กับเครื่องจักรที่เชื่อมต่อกับระบบ SIMs ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ CMMS (Computerized Maintenance Management System) สามารถช่วยสังเกตการณ์ความปกติที่อาจเกิดขึ้น และแจ้งเตือนได้แบบเรียลไทม์ (Real-Time) เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาแบบ PdM (Perdictive Maintenance) ได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ทางทีม EPS ยังมีทีม Specialist เฝ้าสังเกตการณ์ผ่าน Command Center คอยดูแล ให้คำปรึกษา และประสานงานกับทางโรงงานอย่างใกล้ชิด

 

  • Spare Part Supply Solution

หนึ่งในปัญหาที่โรงงานมักประสบอยู่บ่อยครั้งคือการขาดอะไหล่สำรองเมื่อเครื่องจักรเกิดความเสียหาย หรืออะไหล่ที่ซื้อมาไม่สามารถใช้ติดตั้งเข้ากับการออกแบบของเครื่องจักรได้ เราทราบถึงปัญหาน่ากวนใจเหล่านี้ดี จึงมีบริการจัดหาอะไหล่สำรองที่มีคุณภาพสูงทั้งจาก EPS เองและจาก Partner จัดหาชิ้นส่วนและส่งมอบให้โรงงานภายในประเทศได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยจุดให้บริการในพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งยังสามารถจัดหาอะไหล่จากพันธมิตรต่างประเทศสำหรับเครื่องจักรที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะอีกด้วย พร้อมเข้ามาควบคุมการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย รับรองถึงความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างเต็มที่

 

Smart Maintenance Solution นี้สามารถยกระดับกระบวนการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน นับได้ว่าเป็นการให้การสนับสนุนเจ้าของโรงงานหรือธุรกิจให้นำหน้าคู่แข่งด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาทำงานร่วมกับบุคลากร พร้อมให้การซ่อมบำรุงได้ทันท่วงที รับรู้ถึงปัญหาก่อนที่จะเกิด สร้าง Smart Reliability เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรและผลผลิตไปพร้อมๆ กับการประหยัดงบประมาณ อีกทั้งยังสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน

 

EPS ให้บริการ Construction Design Service Thailand อย่างครอบคลุม

EPS หรือ บริษัท อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ SCG ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 ที่รวบรวมทีมงานผู้เชี่ยวชาญ วิศวกรผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการให้บริการทางด้านการก่อสร้างมาอยู่ในทีมเดียวกัน จึงมั่นใจได้ว่าเรามีความมุ่งมั่นและความพร้อม ที่จะควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนในการทำงานให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ภายในงบประมาณที่กำหนดได้อย่างปลอดภัยในทุกขั้นตอน เพื่อให้บริการด้านงานก่อสร้างที่ครบวงจรแบบ (One-Stop Service) เรามุ่งมั่นและพร้อมที่จะนำเสนอ Services and Solutions ทางวิศวกรรมให้ตอบสนองและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร พร้อมช่วยยกระดับอุตสาหกรรมสู่โลกอนาคต

img
img
img
img
img