การทำ PdM ดียังไง? บริการด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรมช่วยได้แค่ไหน?

การทำ PdM ดียังไง? บริการด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรมช่วยได้แค่ไหน?

การทำ PdM ดียังไง? บริการด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรมช่วยได้แค่ไหน?

เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม มักเสื่อมสภาพตามระยะเวลาและการใช้งานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ โดยการดำเนินงานซ่อมหรือ Maintenanec Services นั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมแบบ CM (Corrective Maintenace) หรือ PM (Preventive Maintenance) และงานซ่อมอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เปรียบได้เหมือนกุญแจสำคัญของการบำรุงรักษาและคงประสิทธิภาพของเครื่องจักร คือ PdM หรือ Predictive Maintenace นั่นเอง

การทำ PdM ให้ผลดีต่อเครื่องจักรในโรงงานอย่างไร? แล้วบริการด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรมสามารถช่วยในด้านนี้ได้มากน้อยแค่ไหน? EPS จะมาแนะนำให้ทราบกันในบทความนี้

 

PdM เป็นการบำรุงรักษาในลักษณะไหน?

Predictive Maintenace (PdM) สามารถแปลได้ตรงตัวว่าเป็น “การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์” ผ่านการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อระบุสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ณ เวลานั้นๆ และดำเนินการซ่อมแซมก่อนที่จะเกิดความเสียหาย อีกทั้งช่างซ่อมบำรุงจะทำการ “คาดการณ์” ว่าเครื่องจักรสามารถใช้งานได้อีกนานเท่าไหร่ก่อนจะเกิดการเสียหาย (Breakdown) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของการบริการด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรมในขั้นตอน O&M

พอทราบแล้วว่าจะเกิดการเสียหายหรือไม่ ทีมช่างและวิศวกรจะสามารถวางแผนการซ่อมบำรุงได้ทันท่วงทีก่อนจะมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องจักรภายในโรงงาน เช่น

  • การวัดความสั่นสะเทือนในเครื่องจักร (Vibration Monitoring) โดยเฉพาะกับเครื่องจักรกลหมุนที่จะช่วยบ่งชี้ความผิดปกติเพียงเล็กน้อยตั้งแต่เริ่มต้นได้
  • การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมัน (Oil Analysis)
  • ถ่ายและวิเคราะห์ภาพความร้อน (Thermo Scan)
  • Non-Destructive Testing (NDT) ตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยคลื่น Ultrasonic (UT) หรือ Phase Array โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับเครื่องจักร
  • Polarization and Depolarization Current (PDC) เป็นเทคนิคการตรวจสภาพฉนวน เพื่อตรวจสอบสุขภาพของเครื่องยนต์ (Motor) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

เทคโนโลยีระบบ CMMS และอื่นๆ ที่สามารถช่วยสังเกตการณ์เครื่องจักรได้ตามเวลาจริง (Real-Time) ทำให้ดำเนินการแก้ไขได้ทัน

 

ซึ่งในการเลือกกำหนดแผนการ ระยะเวลา และเทคนิคให้เหมาะสมกับเครื่องจักรในแต่ละประเภทนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากๆ ต่อการทำแผนงาน PdM และ Maintenance Services ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ

 

การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (PdM) ดีต่อโรงงานในด้านไหนบ้าง?

การทำ PdM นั้นมีประโยชน์หลักๆ คือสามารถวางแผนการซ่อมบำรุงได้อย่างเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์นั้นยังมีประโยชน์ในอีกหลายด้านที่เจ้าของโรงงานไม่ควรมองข้าม อาทิ

  • ลดค่าใช้จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรม - โดยเฉพาะในการบำรุงรักษา ซึ่งสามารถช่วยประหยัดงบประมาณได้มากกว่าการบำรุงเชิง CM
  • ลดระยะเวลาในการซ่อมบำรุง - เพราะสามารถวางแผนการซ่อมได้ตั้งแต่ก่อนเครื่องจักรเกิดความเสียหายขนาดใหญ่ จึงใช้เวลาในการซ่อมน้อยกว่า
  • ลดโอกาสที่ต้องหยุดการผลิต - การหยุดกระบวนการผลิตเพื่อซ่อมบำรุง (Breakdown Maintenance) อาจใช้เวลานานและทำให้เสียโอกาสในการผลิตไป ซึ่ง PdM สามารถช่วยลดโอกาสที่ต้องทำการ Overhaul บ่อยๆ ได้
  • แก้ปัญหาของเครื่องก่อนจะเกิดจริง - PdM ช่วยให้สามารถจัดการวางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรก่อนเวลาที่เครื่องจักรจะชำรุดจริง
  • ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ - การดำเนินเครื่องจักรที่มีความชำรุดอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ปฏิบัติงานโดยไม่คาดฝันได้ หากวางแผนทำ PdM ไว้อย่างรอบคอบ โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็จะลดลงหรือหมดไปได้

ส่วนบริการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (PdM) ของ EPS นั้นมีมาตรการป้องกันความเสียหายต่อเครื่องจักรอย่างรัดกุม ทางโรงงานจึงมั่นใจได้ว่าเครื่องจักรจะสามารถสร้างผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งเรายังได้นำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการทำ PdM ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการการสังเกตการณ์ผ่านระบบ SIMs และศูนย์ควบคุม (Command Center) ที่มีทีม Specialist คอยดูแลอย่างใกล้ชิด PdM Service จาก EPS นั้นครอบคลุมและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ EPS ยังมีบริการด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรมที่ครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนก่อสร้าง ไปจนถึงการบริการ Maintenance Services ต่างๆ หลังก่อสร้างโรงงานผลิต มาดูรายละเอียดกันได้เลย

 

EPS ให้บริการด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

ทีมช่าง วิศวกร และทีมงานของ EPS ได้สั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี จึงพร้อมให้บริการอย่างเชี่ยวชาญ ตั้งแต่การออกแบบก่อสร้าง การเดินเครื่องจักร ไปจนถึงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักร

พร้อมทั้งยังให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสามารถให้การประเมิน วิเคราะห์ ออกแบบวิศวกรรม ทั้งด้านโครงสร้างโรงงาน เครื่องจักร และ Process Design ที่ถูกต้องตามมาตรฐานและเหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้น เช่น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง BIM, Drone, 3D Scan, 3D Model และ Computer Aided Design เข้ามาใช้ในการออกแบบ ตามด้วยบริการ EPC อย่างมีคุณภาพ ดำเนินการสร้างโรงงานและเครื่องจักรได้ตามแบบแผน อีกทั้งยังอยู่ภายในงบประมาณที่กำหนด

ในส่วนของการซ่อมบำรุงนั้น EPS ก็ได้นำเทคโนโลยี Smart Maintenance Platform เข้ามายกระดับการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ อย่างแพลตฟอร์ม SIMs เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลระบบงานซ่อมบำรุงทั้งหมดในโรงงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถเชื่อมต่อเครื่องจักรทั้งโรงงานเข้าไว้ด้วยกัน จึงเหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมในยุค Industrial 4.0 เป็นอย่างมาก

 

EPS พร้อมให้บริการ Service & Solution แก่โรงงานอุตสาหกรรม

โดย EPS หรือ บริษัท อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด คือผู้นำแนวหน้าที่ให้บริการด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรมโรงงานผลิต มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เป็นผู้นำบริการ Construction Design Service Thailand พร้อมให้บริการโรงงานอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุม EPS มีความมุ่งมั่นและความพร้อมที่จะนำเสนอ Services and Solutions ทางวิศวกรรมให้ตอบสนองและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร

img
img