Solar Solution

Our media

Solar Solution

Key benefits

  • ลดค่าไฟฟ้า 5.2 – 5.7 ล้านบาท / MWp / ปี
  • ลดปริมาณการปล่อย CO2 600 – 700 ตันคาร์บอน/ปี เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม

Industry

อาหารและเครื่องดื่ม ปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง ไฟฟ้าและอื่นๆ

Overview

บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Floating, Solar Farm, Solar Roof และ Solar Car Park สำหรับอาคารและโรงงานด้วยอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานได้รับการยอมรับระดับโลกโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าเฉพาะทาง

Solar Solution

Scope of service

ให้คำปรึกษาพร้อมบริการสำรวจหน้างานเพื่อประเมินความคุ้มทุนในการดำเนินโครงการ
ออกแบบระบบโซลาร์ พร้อมอุปกรณ์ตรงตามมาตรฐานระดับสากลให้เหมาะสมกับการใช้ไฟฟ้า

  • Solar Floating ระบบโซลาร์ลอยน้ำ
  • Solar Farm ระบบโซลาร์ฟาร์ม
  • Solar Roof ระบบหลังคาโซลาร์สำหรับอาคารและโรงงาน
  • Solar Car Park ระบบหลังคาโซลาร์ สำหรับพื้นที่จอดรถ

บริการหลังการขาย โดยทีมงานให้คำปรึกษาการใช้งานพร้อมบำรุงตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์
บริการเสริม (Optional Service)

  • ดำเนินการขออนุญาตติดตั้งระบบโซลาร์รวมทั้งดำเนินการขอสิทธิ BOI ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านภาษีสูงสุด 50%
Solar Solution
Solar Solution
Solar Solution
Solar Solution
Solar Solution

Brochure

Solar System Solution

บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร