Large Rotating Machine Solution

Our media

Large Rotating Machine Solution

Key benefits

 • เพิ่ม Reliability เครื่องจักรให้สามารถเดินต่อเนื่อง ตามแผนการผลิตอย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • ลดค่าใช้จ่ายการซ่อม จากการหยุดเครื่องจักรหยุดโดยไม่ได้วางแผนไว้ (Machine Unplanned Downtime)
 • ได้อะไหล่ที่มีคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า

Industry

วัสดุก่อสร้าง เหมืองแร่ เหล็ก อาหารและเครื่องดื่ม ปิโตรเคมี ปูนซีเมนต์ ปุ๋ย กระดาษ และอื่นๆ

Overview

 บริการตรวจเช็กสภาพเครื่องจักรอย่างละเอียด พร้อมบริการปรับตั้งและบำรุงรักษา โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านเครื่องจักรหมุนแนวนอนขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ กระดาษ ปุ๋ยเคมี เคมีและปิโตรเคมี และอื่นๆ มากกว่า 20 ปี

Large Rotating Machine Solution

Scope of service

Machine Assessment บริการตรวจเช็กประเมินสภาพเครื่องจักรเบื้องต้นหน้างาน พร้อมให้คำแนะนำและวางแผนการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ

 • ตรวจเช็กประเมินสภาพเครื่องจักรเบื้องต้น (Basic Inspection)
 • ตรวจวัดความสั่น และอุณภูมิเครื่องจักร รวมถึงสภาพการเดินเครื่องจักร
 • วิเคราะห์หาสาเหตุเบื้องต้นของความผิดปกติของเครื่องจักรที่ตรวจพบ
 • ให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขเบื้องต้น รวมถึงแผนการตรวจวัดด้วยเครื่องมือพิเศษ

Full Inspection and Adjustment บริการตรวจวัดสภาพเครื่องจักรด้วยเครื่องมือพิเศษ

 • Axis and inclination: ตรวจเช็กศูนย์ของแกนเครื่องจักรทั้งแนวตั้ง (Vertical Axis) และแนวราบ (Horizontal Axis) พร้อมตรวจวัดความเอียงของเครื่องจักรด้วย Laser station ที่มีความแม่นยำสูงและปรับตั้งสภาพเครื่องจักรให้กลับสู่ค่ามาตรฐาน
 • Shell Deformation: ตรวจเช็กการเสียรูปการคดงอ และการโยนตัวหนีศูนย์ของเปลือกหม้อด้วย Shell Laser ที่มีความแม่นยำสูง และตรวจเช็กการโยนตัวของเพลาลูกกลิ้ง (Roller shaft bending) ด้วยอุปกรณ์ IDM Tools 
 • Shell Ovality and Migration: ตรวจเช็กการรีตัวและการเปลี่ยนแปลงความโค้งของผิวเปลืองหม้อซึ่งทำให้เปลือกหม้อแตกร้าว และอิฐทนไฟภายในหม้อเกิดความเสียหาย ด้วย Ovality Sensor รวมถึงตรวจวัด Migration ระหว่างแหวนและเปลือกหม้อ
 • Axial Load Balance: ตรวจเช็กความสมดุลของภาระโหลดในแนวแกนของเครื่องจักร
 • Mechanic Parts: ตรวจเช็กสภาพทางกายภาพพร้อมวัดขนาด ความหนา และการสึกหรอของชิ้นส่วนที่สำคัญ
 • Girth Gear and Pinion: ตรวจเช็กการเบี่ยงเบนของศูนย์ Girth Gear ในแนวรัศมี Radial alignment และแนวแกน Axial alignment รวมทั้งตรวจวัดอุณภูมิหน้าฟันเพื่อเช็กการกระจายแรงบนหน้าฟัน
 • Drive Condition: ตรวจวัดวิเคราะห์ความสั่นและวัดอุณภูมิของชุดขับ

Maintenance Repair and Overhaul

บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามวาระงานซ่อมทั่วไป และงานซ่อมใหญ่หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนขนาดใหญ่

Spare Parts Solution

บริการจัดหาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรพร้อมรับประกันการใช้งาน และดูแลหลังการขาย

Large Rotating Machine Solution

Large Rotating Machine Solution

 

Large Rotating Machine Solution
Large Rotating Machine Solution
Large Rotating Machine Solution
Large Rotating Machine Solution
Large Rotating Machine Solution
Large Rotating Machine Solution
Large Rotating Machine Solution
Large Rotating Machine Solution

Brochure

Large Rotating Machine Solution

บริการ Inspection, Predictive Maintenance และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรหมุนขนาดใหญ่แบบครบวงจร