PdM Service Thailand คาดการณ์และซ่อมแซมก่อนเกิดความเสียหาย

PdM Service Thailand คาดการณ์และซ่อมแซมก่อนเกิดความเสียหาย

PdM Service Thailand คาดการณ์และซ่อมแซมก่อนเกิดความเสียหาย

เมื่อลงทุนดำเนินโครงการสร้างโรงงานและเครื่องจักรไปแล้ว คงไม่มีธุรกิจไหนต้องการเสียงบประมาณเพิ่มเติมในการซ่อมแซม ยิ่งในกรณีเครื่องจักรที่ได้รับความเสียหายจนต้องหยุดการผลิต ก็อาจส่งผลให้ขาดทุนอีกด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว “การคาดการณ์” ก่อนเกิดความเสียหายจึงเป็นสิ่งที่ควรทำ ซึ่งเรียกว่าการทำ PdM หรือ Predictive Maintenance นั่นเอง

EPS จะมาแนะนำให้ทราบถึง PdM Service Thailand ว่ามีรายละเอียดอย่างไรและสามารถช่วยสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมได้มากแค่ไหน

 

PdM Service Thailand  

Predictive Maintenance (PdM) คือ การวัดวิเคราะห์ขั้นสูงก่อนการบำรุงรักษาเพื่อซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตก่อนเกิดความเสียหาย เรียกง่ายๆ ว่าเป็น “การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์” หรือบางท่านอาจนิยามว่าเป็น “การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์” ก็ได้เช่นกัน

โดย PdM Service นั้นเริ่มต้นจากการเข้าไปตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต เพื่อทำการวัดและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผล ทำให้สามารถคาดการณ์ได้ว่า “เครื่องจักรดังกล่าวสามารถใช้งานได้อีกนานเท่าไหร่?” โดยไม่เกิดการชำรุดเสียหาย (Breakdown) และหากเกิดความผิดปกติก็สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะใช้งานได้อีกเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ จากนั้นวิศวกรสามารถจัดการวางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรก่อนที่จะชำรุดได้ ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

PdM Service เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมแบบไหน?

การทำ Predective Maintenance เหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรมทุกรูปแบบที่มีเครื่องจักรที่ดำเนินงานซับซ้อน โรงงานที่ต้องการความเชื่อถือในกระบวนการผลิตสูงในแง่การผลิตทันกำหนด รวมไปถึงโรงงานที่ใช้งานเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดพัก หรือได้รับการบำรุงไม่บ่อยนัก บริการ PdM สามารถเข้ามาช่วยให้การดำเนินงานของเครื่องจักรเป็นไปได้อย่างราบรื่น

 

PdM Service Thailand โดย EPS

 

การตรวจวัดและวิเคราะห์นั้นต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีค่าใช้จ่ายของเครื่องมือวัดที่ค่อนข้างสูง จึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาดูแลด้วยเหตุนี้ EPS (อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส) จึงให้บริการวัดวิเคราะห์ขั้นสูง (PdM Service) อย่างครอบคลุม โดยใช้เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ทีมงานผู้ตรวจสอบมีทักษะและความชำนาญในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง สามารถวางแผนการบำรุงรักษาด้วยเทคนิคการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย PdM Service Thailand มีขอบเขตการให้บริการที่ครอบคลุม ดังนี้

 

Scope of service

 1. การทำ Alignment ของเครื่องจักร โดยเฉพาะเครื่องจักรประเภทหมุนที่ต้องมีการจัดวางตำแหน่งและระยะของอุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น การทำ Hot Kiln Alignment ของเตาเผาในขณะที่ยังเดินเครืองอยู่ เช่น ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เคมิคอล ปุ๋ย และกระดาษ

 2. การตรวจสอบอุปกรณ์ (Gear Inspection) รวมไปถึงบริการงานตรวจวัดสภาพ Rotary Dryer, Ball Mill และเกียร์ ด้วยเครื่องมือพิเศษของ EPS

 3. Vibration/Balancing - การวัดและวิเคราะห์แรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักร ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดของการตรวจสอบเครื่องจักรกลหมุนที่จะช่วยบ่งชี้ความผิดปกติเพียงเล็กน้อยตั้งแต่เริ่มต้นได้

 4. Non-Destructive Testing (NDT) - การตรวจสอบรอยเชื่อมโดยไม่ทำลายชิ้นงาน ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบด้วยคลื่น Ultrasonic (UT) หรือ การตรวจสอบรอยเชื่อมด้วย Phased Array เพื่อค้นหาความผิดปกติของเครื่องจักรโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย

 5. Polarization and Depolarization Current (PDC) - เทคนิคการตรวจสภาพฉนวน หรือ Aging of Insulation ซึ่งจะบ่งบอกสุขภาพของเครื่องยนต์ (Motor) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

 

Predictive Maintenance ช่วยเหลือโรงงาน/ธุรกิจได้ยังไง

การทำ Predictive Maintenance มีประโยชน์หลักคือ ความสามารถในการวางแผนระยะเวลาล่วงหน้าในการดำเนินการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง ป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่นอกเหนือการคาดเดา ซึ่งสามารถสรุปเป็นข้อสำคัญได้ดังนี้

“ถ้าเรามีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับอายุการใช้งานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ ก็จะสามารถเพิ่มความปลอดภัยในโรงงาน ลดอุบัติเหตุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอะไหล่ได้ดียิ่งขึ้น”

 

นอกจากนี้ PdM Service ยังมีข้อดี ได้แก่

 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้มากกว่าการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามรอบปกติ

 • ลดโอกาสการซ่อมบำรุงโดยไม่มีการวางแผนไว้ (Breakdown Maintenance)

 • ลดระยะเวลาการต้องหยุดการผลิตในโรงงานเพื่อทำการซ่อมบำรุงใหญ่

 • ช่วยคาดการณ์และติดตามสภาพเครื่องจักรก่อนที่ความเสียหายจะลุกลาม

 • ช่วยให้สามารถจัดการวางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรก่อนเวลาที่เครื่องจักรจะชำรุดจริง

 • ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากสภาพเครื่องจักรที่ชำรุด

 

EPS มีมาตรการป้องกันความเสียหายของเครื่องจักรเป็นอย่างดี แน่นอนว่าจะช่วยทำให้เครื่องจักรสามารถสร้างผลผลิตและสินค้าต่างๆ ได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอน อีกทั้งยังช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ที่เกิดจากปัญหาขาดการบำรุงรักษาได้อีกด้วย

นอกจากการบำรุงรักษาที่กล่าวมาเบื้องต้น EPS ยังสามารถยกระดับการบำรุงรักษา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือพิเศษเฉพาะทาง ที่เข้ามาช่วยค้นหาความผิดปกติของเครื่องจักรได้เร็วขึ้น และช่วยลดการเกิดเสียหาย (Breakdown) เช่น การสังเกตการณ์ (Monitor) สถานะเครื่องจักรแบบเรียลไทม์ (Real time) ผ่านศูนย์ควบคุม (Command Center) พร้อมทั้งมีทีม Specialist ที่คอยตรวจดูความผิดปกติของเครื่องจักร และประสานงานให้คำปรึกษากับโรงงาน ทำให้สามารถแก้ไขความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีการประยุกต์ใช้ Machine Learning ที่เข้ามาช่วยติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มในการเกิดความผิดปกติในเครื่องจักรทำให้สามารถแจ้งเตือนปัญหาได้ล่วงหน้า

มั่นใจได้ว่า PdM Service จาก EPS นั้นครอบคลุมและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เครื่องจักรโรงงานสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

 

EPS ผู้ให้บริการ Service & Solution แก่โรงงานอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุม

โดย EPS หรือ บริษัท อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด คือผู้นำแนวหน้าที่ให้บริการด้านวิศวกรรม มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เป็นผู้นำบริการ PdM Service Thailand พร้อมให้บริการโรงงานอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุม EPS มีความมุ่งมั่นและความพร้อมที่จะนำเสนอ Services and Solutions ทางวิศวกรรมให้ตอบสนองและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร

 

img