บริการ CMMS Service (Computerized Maintenance Management System) โดย EPS

บริการ CMMS Service (Computerized Maintenance Management System) โดย EPS

บริการ CMMS Service (Computerized Maintenance Management System) โดย EPS

CMMS Service ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงด้วยคอมพิวเตอร์

CMMS หรือ Computerized Maintenance Management System คือ ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงโรงงานด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้งานง่าย อีกทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ เพิ่มขีดความสามารถให้สอดคล้องกับยุคอุตสาหกรรม 4.0 ในปัจจุบัน   

โดย EPS ได้พัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะที่มีชื่อว่า “SIMs” เพื่อยกระดับความสามารถและประสิทธิภาพให้กับโรงงาน

 

SIMs คืออะไร?

SIMs หรือ Systematically Integrated Maintenance Software เป็นซอฟต์แวร์ CMMS service ที่ออกแบบมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลระบบงานซ่อมบำรุงทั้งหมดในโรงงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยในการบริหารจัดการกระบวนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างอัจฉริยะ สามารถดำเนินการตามขั้นตอน และช่วยในการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีระบบการแจ้งเตือนแบบ Real-Time พร้อมทั้งช่วยดูแลเครื่องจักรเพื่อยืดอายุการทำงาน เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมในยุค Industrial 4.0 ที่สามารถเชื่อมต่อเครื่องจักรทั้งโรงงานเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการวางแผนการผลิตและประเมินประสิทธิภาพของเครื่องจักร

 

 

ปัญหาการจัดการงานซ่อมบำรุงที่พบในโรงงานที่สามารถนำระบบ SIMs มาแก้ไขได้!

  • โรงงานขาดประสิทธิภาพในการจัดการเอกสาร การบันทึก การเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีจำนวนมาก ทำให้จัดการเอกสารได้ยากและขาดความแม่นยำ

  • เครื่องจักรมีอายุการใช้งานน้อยกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น 

  • มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มขึ้นทุกปี

  • ใช้เวลาและทีมงานจำนวนมากไปกับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

  • มีระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้ว แต่ยังขาดระบบในการสังเกตการณ์ออนไลน์ (Online Monitor) 

  • ระบบบริหารจัดการข้อมูลที่ใช้อยู่มีราคาสูง แต่ได้ประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร

  • เครื่องจักรเกิดการชำรุด (Breakdown) ทำให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต

 

SIMs ในระบบ CMMS ของ EPS ดีกว่าอย่างไร?

โปรแกรม CMMS ส่วนใหญ่มักเป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยผู้ชำนาญการด้านโปรแกรมเพียงอย่างเดียว ในขณะที่โปรแกรม SIMs นอกจากจะถูกพัฒนาขึ้นมาจากทีมเขียนโปรแกรมที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญแล้ว ยังมีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงกว่า 20 ปี จึงเข้าใจลักษณะเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถประเมินสภาพเครื่องจักร รวมถึงในกรณีที่เครื่องจักรมีปัญหาก็สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ ระบบยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงตลอดเวลา

ทำให้บริการ CMMS service ของ EPS สามารถสร้างและออกแบบระบบให้ตอบโจทย์ความต้องการ และสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ตามความต้องการของลูกค้า ที่จะให้ทีมซ่อมบำรุงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถทำงานร่วมกับระบบฐานข้อมูลเดิมได้ ออกแบบตามมาตรฐานสากลโดยทีมงานและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดโดยทีมงานมืออาชีพ

 

ประโยชน์จากการใช้ระบบ SIMs โดย EPS

เครื่องจักรในโรงงานเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ ระบบ SIMs จึงถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่สำคัญ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ในการเพิ่มการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร และลดโอกาสเกิดการชำรุดของเครื่องจักร ทำให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพให้โรงงานและลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ด้านอื่นๆ ที่ช่วยลดภาระการทำงานอีกมากมาย ได้แก่

  1. ลดเวลาในการจัดทำเอกสาร ค้นหาเอกสาร และทำเอกสารสรุปรายงานประวัติการซ่อมบำรุง

  2. เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วจากที่ใดก็ได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งบน Mobile App และ Desktop พร้อมเรียกดูข้อมูลและสั่งการได้ทันที

  3. ลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นออกไป 

 

กระบวนการทำงานของ SIMs เป็นอย่างไร?

ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมซ่อมบำรุง SIMs ในแต่ละ Module

 

Module: Equipment รวบรวมฐานข้อมูลเครื่องจักรของโรงงานไว้ในที่เดียว ช่วยจัดการข้อมูลของอุปกรณ์และแยกกลุ่มอุปกรณ์ ตามโรงงาน แผนก ฝ่าย และกลุ่มเครื่องจักรได้  รวมถึงจำแนกประเภทหรือสเปคเครื่องจักรและบันทึกประวัติการซ่อมบำรุง

Module: Plan Maintenance ระบบวางแผนการซ่อมบำรุง PM (Preventive Maintenance) ด้วยการวัดระยะเวลาเดินหรือปริมาณงานที่ใช้ จัดการสร้างคู่มือการทำงานรูปแบบต่างๆ ของงาน และช่วยสร้างแผนกำหนดเวลาระยะเวลา PM ที่เหมาะสมสำหรับงานแต่ละประเภท

Module: Job Request ระบบแจ้งงานซ่อมและบันทึกผลการแจ้งซ่อม ตรวจสอบสถานะของ Job Request รวมถึงการประเมินราคาซ่อม และสร้างรายงาน สรุปปริมาณงานได้ทันที

 

Module: Plant Performance ระบบบันทึกความผิดปกติที่เกิดขึ้นของเครื่องจักร และวิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดปกติ กำหนดรายงานเวลาใช้งานต่อเนื่องของเครื่องจักร

Module: Smart Maintenance ระบบที่ช่วยจัดการสุขภาพเครื่องจักร ผู้ใช้สามารถติดตามสถานะเครื่องจักรแบบ Real-Time และตรวจสอบสถานะการทำงานเครื่องจักรได้ผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือ

 

EPS ผู้ให้บริการ CMMS service Thailand ชั้นนำของประเทศ

ระบบ CMMS เป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของโรงงานผลิตทั่วทุกแห่งหน ไม่ว่าจะเป็นโรงงานในอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร ไฟฟ้า หรืออื่นๆ จึงควรปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ อย่าง EPS หรือ บริษัท อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้นำแนวหน้าที่ให้บริการด้านวิศวกรรมมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความมุ่งมั่นและความพร้อมที่จะนำเสนอ Services and Solutions ทางวิศวกรรมให้ตอบสนองและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

img
img
img