BIM คืออะไร

BIM คืออะไร

วงการสถาปัตยกรรม และการก่อสร้าง โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบอาคารไปจนถึงการก่อสร้าง ซึ่ง BIM จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาควบคุมกระบวนการต่างๆ โดยสร้างแบบจำลองอาคารที่แม่นยำ รวมทั้งแบบจำลองดิจิทัล อย่างการออกแบบ การเขียนแบบ การคำนวณโครงสร้าง การประมาณราคา การจัดซื้อ ไปจนถึงการวางแผนงานต่างๆ ของอาคาร

 

ทำไมต้อง BIM

BIM ช่วยให้สามารถสร้างต้นแบบโครงสร้างเสมือนก่อนดำเนินการหน้าไซต์งานจริง ฝ่ายต่างๆ ในโครงการจึงสามารถทำความเข้าใจและตรวจทานการออกแบบได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยรับประกันความแม่นยำและความสมบูรณ์ของการออกแบบ รวมถึงช่วยประเมินทางเลือกต่างๆ ในด้านค่าใช้จ่ายและตัวแปรอื่นๆ ได้

BIM คืออะไร

หลักการการทำงานของ BIM

BIM ทำงานผ่าน Software ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับระบบ BIM โดยเฉพาะ เน้น
การจำลองโมเดล โดยที่วัตถุภายในระบบจะมีค่าพารามิเตอร์
(Parametric Object-Based) ซึ่งจะเก็บข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่งการทำงานจะสามารถประมวลผลได้ทั้งแผนผัง รูปด้าน รูปตัด ทัศนียภาพ รวมถึงการถอดข้อมูลด้านการก่อสร้าง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ระบบต่างๆ ก็จะปรับเปลี่ยนให้อัตโนมัติ

ดังนั้น BIM จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพราะนอกจากจะช่วยให้ออกแบบงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ ให้คุณมีความพร้อมที่จะแข่งขันมากขึ้น

สนใจบริการ #MechanicalElectricalPlumbing(MEP)Solution
Facebook Fanpage : Eco Plant Services