PM 2.5 ภัยเงียบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก

PM 2.5 ภัยเงียบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ในช่วงปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาฝุ่นควันปกคลุมหนาไปทั่วทุกพื้นที่ 
นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลายคนรู้จักกับฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง PM 2.5 ซึ่งสร้างความวิตกให้คนไทยไม่น้อย และในปี 2563 PM 2.5 ก็ได้กลับมาอีกครั้ง จนทำให้หลายคนเกิดคำถามว่า ทำไมฝุ่นนี้ถึงกลับมาอีกครั้ง

สาเหตุของฝุ่นละออง ฝุ่น PM 2.5 ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ เช่น
การเผาไหม้จากเครื่องยนต์ดีเซล โรงงานอุตสาหกรรม การเผาไหม้ในที่โล่งของการเกษตร รวมถึงภัยธรรมชาติอย่างไฟป่าและภูเขาไฟระเบิด โดยฝุ่น PM 2.5 จะวนกลับมาเรื่อย ๆ ตราบใดที่ยังคงมีโรงงานอุตสาหกรรม และเรายังคงใช้น้ำมันเครื่องกันอย่างไม่ตระหนัก รวมทั้งไม่มีมาตรการควบคุมพฤติกรรมเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ

PM 2.5 ภัยเงียบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก

วิธีป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM 2.5

 1. สวมหน้ากากอนามัย ที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องฝุ่น PM 2.5
 2. หลีกเลี่ยงการออกสถานที่กลางแจ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เสี่ยง
 3. งดกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การออกกำลังกายกลางแจ้ง
 4. หมั่นดื่มน้ำสะอาด เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกาย
 5. เลี่ยงการสัมผัสกับกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย เช่น การเผาไหม้ขยะ
  สีทาวัสดุ มลพิษจากการคมนาคม และโรงงานอุตสาหกรรม

วิธีลดมลพิษและมลภาวะทางอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม EPS มีบริการ CLEAN AIR Service & Solution โดยมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 19 ปี ซึ่งจะให้บริการดังนี้

 1. ประเมินหน้างาน เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และให้คำปรึกษา
 2. ออกแบบแนวทางการแก้ไข
 3. บริการด้านเครื่องจักรและอะไหล่
 4. บริการ Turnkey construction และ project management
 5. บริการซ่อมบำรุง (maintenance) และบริการหลังการขาย

สนใจบริการ #EnvironmentalSolution
Facebook Fanpage : Eco Plant Services