พลังงานทางเลือก พลังงานทางรอด

พลังงานทางเลือก พลังงานทางรอด

โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) คือ พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ จัดว่าเป็นพลังงานจากธรรมชาติที่ดีที่สุด เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว โซลาร์เซลล์ยังเป็น “พลังงานทางรอด” ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขวิกฤติพลังงานที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่ ทั้งยังเป็นพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้จริง สามารถใช้ได้อย่างไม่จำกัด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต ด้วยเหตุนี้โซลาร์เซลล์จึงเป็นทางรอดของเป้าหมาย SDGs7 Affordable and Clean Energy ที่ต้องการผลักดันให้ทุกคนหันมาใช้พลังงานสะอาด ทำให้ทุกๆ พื้นที่รอดพ้นวิกฤติพลังงาน และเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืนในราคาที่เหมาะสม

พลังงานทางเลือก พลังงานทางรอด

การเลือกใช้พลังงานสะอาดหมายถึงการใช้พลังงานที่ไม่สร้างมลพิษในกระบวนการผลิต นอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นอีกวิธีในการสร้างมูลค่าให้กับทรัพยากรที่มีอยู่ รวมทั้งนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ด้วยโซลาร์เซลล์เป็นหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยม ซึ่งในประเทศไทย
มีการใช้แผงโซลาร์เซลล์ทั้งแบบติดตั้งบนพื้นดิน ติดตั้งบนหลังคา และติดตั้งบนผิวน้ำ

EPS มีทีมงานที่ชำนาญด้านงานติดตั้งโซลาร์เซลล์ พร้อมให้บริการครบวงจร

  • งานเสร็จตามเป้าหมายด้วยความปลอดภัย และมีคุณภาพ
  • EPC เบ็ดเสร็จ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  • รับประกันหลังการติดตั้ง มั่นใจได้ 100%

สนใจบริการ #EnergySolution
Facebook Fanpage : Eco Plant Services