Fertilizer

Thai Central Chemical Company


Thai Central Chemical Company
Pain Point/Need:

Rotary Drum สำหรับกระบวนการตากแห้งปุ๋ย เกิดปัญหาในกระบวนการทำงาน เช่น ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของ Rotary Drum ได้, ใช้พลังงานสูงขึ้น และมีปัญหาการสั่น เป็นต้น ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มีโปรไฟล์ของผิวสัมผัส ระหว่างแหวนหม้อและลูกกลิ้งไม่เท่ากัน

Action:

EPS ตรวจสอบและวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา และแต่งผิวสัมผัสระหว่างแหวนกับลูกกลิ้งซัพพอร์ตที่เบี่ยงเบนไปจากค่ามาตรฐานค่อนข้างมาก

Result:

สภาพของพื้นผิวกลับบมาสู่ระดับมาตรฐาน ซึ่งจะสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของ Rotary Drum ได้


Pain Point/Need:

ลูกค้าต้องการขยายกำลังการผลิต ทำให้ต้องทำการขยายขนาดของสายพานลำเลียงวัตถุดิบ

Action:

EPS ได้ให้บริการออกแบบ และติดตั้ง Staking belt เพื่อรองรับการเพิ่มกำลังการผลิตของลูกค้า

Result:

สามารถติดตั้ง Staking belt ได้ตามเวลา และงบประมาณที่ลูกค้าวางแผนไว้

YARA Thailand Co., Ltd.


YARA Thailand Co., Ltd.

Terrago


Terrago
Pain Point/Need:

เนื่องจาก Roller ของลูกค้าเกิดปัญหา Shell เกิดการแตกร้าว แบริ่งเสียหาย  รวมถึง Girthgear มีค่า Vibration ที่สูง ลูกค้าจึงอยากให้หาและแก้ไขสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีก

Action:

EPS ได้เข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อเช็คความผิดปกติ และค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ซึ่งสรุปได้ดังนี้

  • Shell และแบริ่ง สาเหตุที่ทำให้ Shell และแบริ่งมีอายุการใช้งานสั้นเกิดจาก Shell dryer และ Cooler สึกหรอเกินค่าควบคุม และมีค่า Migration สูง
    รวมถึงมีการเสียรูป ทีมจึงได้ดำเนินการซ่อมแนวร้าว, เสริม Shim shoe เพื่อลด Migration และ Shell ovality รวมถึงแนะนำให้วางแผน Overhaul ตัดเปลี่ยนเปลือก Shell
  • Girth gear and Pinion dryer ผิวฟันสึกหรอสูง และมีค่า Radial alignment สูง ดำเนินการแก้ไขโดยการกลับหน้าใช้งาน
  • ปรับ Axial balance และ Condition อื่นๆ ให้กลับเข้าสู่ค่าตามมาตรฐาน
Result:
  • ค่า Migration และ Ovality shell ลดลง ทำให้ปัญหาการแตกร้าวของ Shell ลดลงจากเดิม
  • Girth gear vibration มีแนวโน้มลดลง
  • ค่า Roller skew ปกติ ค่า Condition roller หลังแก้ไข กลับมาปกติดี
  • สภาพเครื่องจักรกลับเข้าสู่ค่าปกติตามมาตรฐาน