News and Information

Brochures

Video Company Profile

บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด (EPS) เป็นหนึ่งในผู้นำแนวหน้าที่ให้บริการด้านวิศวกรรม โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ในปี 2545 ด้วยความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนประสบการณ์ของทีมงานที่สั่งสมมาจากการให้บริการด้านวิศวกรรมในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ปูนซีเมนต์ เหล็ก เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ย EPS ได้ช่วยลูกค้าในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานลดลง และด้วยประสบการณ์และความชำนาญที่สั่งสมมา ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเรามีความมุ่งมั่นและความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อนำเสนอ Services and Solutions ทางวิศวกรรมให้สามารถตอบสนองและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

คลิกเพื่อรับชมวิดีโอแนะนำบริษัท


Company Profile

ผู้ให้บริการโซลูชั่นแบบครบวงจร ที่ให้บริการด้านอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์การดำเนินงานปูนซีเมนต์ ที่มีเครือข่าย พันธมิตรที่มีความเป็นมืออาชีพและเทคโนโลยีระดับโลก พร้อมที่จะนำลูกค้าของเราสู่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น


Company Profile

บริษัท อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด (EPS) ให้บริการด้านงานติดตั้งและซ่อมเครื่องจักรขนาดใหญ่ ได้แก่ หม้อเผาและเกียร์ขนาดใหญ่ งานวัดและวิเคราะห์เครื่องจักรขั้นสูง (Advance Measurement and Analysis) รวมถึงสามารถทำงานบริหารงานโครงการ (Project Management) และเป็นที่ปรึกษาโครงการ (Consultant) ในงานก่อสร้างอาคารโรงงาน งานติดตั้งเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพผลิต เป็นต้น


Kiln Inspection and Solution

EPS ให้บริการตรวจสอบหม้อเผาขณะร้อน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญสามารถหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และประเมินปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไข


1 2 3