ฝุ่น ขี้เถ้า เขม่า อุปสรรคสำคัญของหม้อไอน้ำ

ฝุ่น ขี้เถ้า เขม่า อุปสรรคสำคัญของหม้อไอน้ำ

หม้อไอน้ำ (Boiler) เครื่องจักรสำคัญในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงไปช่วงระยะเวลาหนึ่งจะเกิดการสะสมสิ่งสกปรกต่าง ๆ  เช่น ฝุ่น ขี้เถ้า เขม่า สะสมอยู่ตามผิวท่อของหม้อไอน้ำ โดยจะเกิดขึ้นมากเป็นพิเศษกับหม้อไอน้ำที่ใช้เชื้อเพลิงแข็ง เช่น ถ่านหิน เชื้อเพลิงชีวมวล ฝุ่น ขี้เถ้าสามารถสะสมได้รวดเร็วมากภายใน 1-2 สัปดาห์ ติดเป็นชั้นหนาบนผิวท่อน้ำหรือในท่อไฟ    ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำ ทำให้ความสามารถในการถ่ายเทความร้อนจากท่อไฟไปยังน้ำลดลง และสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 15 – 20% และเมื่อฝุ่น ขี้เถ้า สะสมมากขึ้นทำให้ไม่สามารถเดินหม้อไอน้ำได้ จนต้องหยุดทำความสะอาด ส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อโอกาสในการผลิตสินค้าและมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากการบำรุงรักษา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหม้อไอน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม การใช้งานและบำรุงรักษาหม้อไอน้ำอย่างถูกวิธีจึงมีความสำคัญอย่างมาก โดยสามารถทำได้หลายวิธี เช่น ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ด้วยการปรับส่วนผสมระหว่างอากาศและเชื้อเพลิงให้เหมาะสม  การนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่  หรือการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำโดยการทำความสะอาดหม้อไอน้ำอุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง 1 ในเทคโนโลยีการทำความสะอาดบอยเลอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความปลอดภัย คือ Infrasound Cleaning

ฝุ่น ขี้เถ้า เขม่า อุปสรรคสำคัญของหม้อไอน้ำ

ทำไมต้องเลือกทำความสะอาดด้วย Infrasound Cleaning

  • ลดปัญหาเขม่าและฝุ่นสะสม
  • ลดความถี่ในการทำความสะอาด
  • เพิ่มประสิทธิภาพหม้อไอน้ำในการแลกเปลี่ยนความร้อน
  • หม้อไอน้ำเดินได้ต่อเนื่อง นานกว่าเดิม 1-4 เท่า
  • ประหยัดค่าเชื้อเพลิงมากถึง 2 %*

* ขึ้นอยู่กับประเภทของเชื้อเพลิงและปริมาณการเดินหม้อไอน้ำ

หลักการทำความสะอาดของ Infrasound Cleaning

EPS ร่วมกับ Heat Management พัฒนา Infrasound Cleaning เทคโนโลยีการทำความสะอาดที่ใช้คลื่นความถี่ต่ำกว่าความถี่ที่มนุษย์ได้ยิน ในการทำความสะอาดท่อที่มีเขม่าและฝุ่นติดค้างอยู่ในท่อไฟหรือบนผิวท่อน้ำ โดยไม่ต้องหยุดเดินเครื่องจักร ซึ่งสามารถทำความสะอาดหม้อไอน้ำได้ทุกอุตสาหกรรม เช่น อาหารและเครื่องดื่ม น้ำตาล ไฟฟ้า ปิโตรเคมี น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ด้วยการติดตั้ง Infrasound Generator สร้างคลื่นความถี่ต่ำที่จะช่วยให้เกิดการปั่นป่วนของกระแสลมและฝุ่นที่สะสมบนผิวท่อน้ำหรือท่อไฟของหม้อไอน้ำ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่สูงสุด 20 เมตร โดยทุก ๆ 4 นาที ระบบจะกระจายคลื่นความถี่ต่ำต่อเนื่องกันเป็นเวลา 2 วินาที เพื่อป้องกันการสะสม เขม่า ฝุ่น ในหม้อไอน้ำ   

ทั้งนี้ Infrasound Cleaning สามารถติดตั้งได้กับ หม้อไอน้ำ หลากหลายประเภท เช่น  

  • หม้อไอน้ำแบบท่อไฟ (Smoke/Fire Tube Boilers)
  • หม้อไอน้ำเชื้อเพลิงขยะ/ หม้อไอน้ำเชื้อเพลิงชีวมวล Waste-to-Energy/Biofuel boilers
  • หม้อไอน้ำชนิด Circulating Fluidized Bed (CFB Boiler)
  • หม้อไอน้ำชนิดฟลูอิไดซ์เบดแบบฟองก๊าซ Bubbling Fluidized Bed (BFB Boiler )
  • หม้อไอน้ำ SCR/Recover Boiler

สำหรับลูกค้าที่สนใจระบบ Boiler Cleaning ด้วยคลื่นความถี่ต่ำ Infrasound Cleaning EPS พร้อมส่งมอบบริการทำความสะอาด หม้อไอน้ำ แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ครอบคลุมตั้งแต่การประเมินประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ โดยทีมงาน EPS พร้อมทั้งออกแบบและติดตั้งระบบ Infrasound Cleaning พร้อมตั้งความถี่ให้เหมาะสมแต่ละหม้อไอน้ำ โดยทีมวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญด้านหม้อไอน้ำกว่า 20 ปี