Boiler Solution

Our media

Boiler Solution

Key benefits

 • ลดต้นทุนไอน้ำ 20-30% จากการเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงสะอาด
 • หม้อไอน้ำเดินต่อเนื่องได้นานกว่า 1-4 เท่า ช่วยลดการสูญเสียโอกาสในการผลิต
 • ลดปริมาณการปล่อย CO2 สูงสุด 22,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี* 
 • ประหยัดค่าเชื้อเพลิง 2% ด้วยเทคโนโลยีทำความสะอาดหม้อไอน้ำ คลื่นความถี่ระดับ Infrasound

*หมายเหตุ: เทียบจาก Boiler 20 T/H

Industry

อาหารและเครื่องดื่ม ปิโตรเคมี ปูนซีเมนต์ กระดาษ ไฟฟ้าและอื่นๆ  

Overview

บริการหม้อไอน้ำอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้รับการยอมรับระดับโลก พร้อมเปลี่ยนเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ช่วยลดการปล่อย CO2 โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านหม้อไอน้ำมากกว่า 20 ปี 

Boiler Solution

Scope of service

Boiler Assessment บริการตรวจวัดประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ พร้อมแนะนำจุดที่ต้องปรับปรุง 

 • บริการตรวจวัดประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ เช่น การใช้เชื้อเพลิง อุณภูมิ การไหลของก๊าซ คุณภาพของเสีย และจุดรั่วของเครื่องจักร 
 • จัดทำ Mass Balance Diagram พร้อมคำนวณหาประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ
 • เสนอแนะโซลูชันที่จะช่วยลด Loss และประสิทธิภาพของหม้อไปน้ำ

Online Cleaning Boiler Solution ทำความสะอาดหม้อไอน้ำด้วย คลื่นความถี่ต่ำ Infrasound ระบบ ทำความสะอาดหม้อไอน้ำขณะเดินที่ได้รับการยอมรับระดับโลก

 • ประเมินประสิทธิภาพหม้อไอน้ำเพื่อออกแบบระบบ Infrasound ที่เหมาะสม
 • นำเสนอระยะเวลาเดินต่อเนื่องที่ยาวนานขึ้น
 • ติดตั้งพร้อมทดลองระบบ Infrasound และปรับตั้งความถี่


   

New Green Boiler บริการออกแบบ ติดตั้งหม้อไอน้ำใหม่ เปลี่ยนเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงชิวมวลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 1. EPC- บริการออกแบบ จัดหาเครื่องจักร และติดตั้งหม้อไอน้ำพร้อมระบบเผาไหม้ที่เหมาะสมกับเชื้อเพลิงแต่ละประเภท และระบบอื่นๆ เช่น Fuel Pretreatment, Flue Gas TreatmentGreen
 2. New Boiler Full Services บริการออกแบบและติดตั้งหม้อไอน้ำ พร้อม Package การันตีขายไอน้ำ ตามปริมาณและคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ พร้อมจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลตามฤดูกาลและบริการรับกำจัดขี้เถ้า (Ash)

Boiler Maintenance บริการงานซ่อมบำรุงและดูแลหม้อไอน้ำพร้อมบริการอะไหล่สำรอง (Spare Part Supply)

 • สำรวจหน้างาน
 • รับซ่อมบำรุง
 • การันตีคุณภาพงานซ่อม 1 ปี
   

Boiler Solution
Boiler Solution
Boiler Solution
Boiler Solution
Boiler Solution
Boiler Solution

Brochure

Boiler Solution

บริการด้านหม้อไอน้ำอุตสาหกรรมแบบครบวงจร