Lifetime Caring Service Thailand จาก EPS ดูแลโรงงานตลอดชีพ

Lifetime Caring Service Thailand จาก EPS ดูแลโรงงานตลอดชีพ

Lifetime Caring Service Thailand จาก EPS ดูแลโรงงานตลอดชีพ

หัวใจสำคัญในการดำเนินงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม คือ การดูแล ซ่อมแซม และบำรุงเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การผลิต (Productivity) มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งลดโอกาสที่เครื่องจักรชำรุด (Breakdown) อีกด้วย อย่างไรก็ตาม หลายโรงงานมักพบกับปัญหาในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร เช่น การบริหารเวลา (Schedule Management Plan) หรือการจัดการลำดับการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ จึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเข้ามาสนับสนุน

EPS (บริษัท อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด) ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สร้าง Lifetime Caring Service Thailand เพื่อให้บริการแก่โรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร มาทำความรู้จักกับบริการนี้เลย

 

Lifetime Caring Service Thailand

Lifetime Caring Service คือบริการที่ให้การดูแลและสังเกตการณ์สถานการณ์ปัจจุบันของโรงงานและเครื่องจักรตลอดอายุการใช้งาน เพื่อวางแผนพัฒนากระบวนการผลิต อีกทั้งยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานและการบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ (Plant Reliability) ความปลอดภัย และความพร้อมของเครื่องจักร ช่วยลดขั้นตอน ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดย EPS ให้บริการ Lifetime Caring Service ผ่าน Operation and Maintenance Contract (O&M) ที่ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี SIMs เข้ามายกระดับโรงงานอุตสาหกรรม 

 

Operation and Maintenance Contract (O&M)

บริการ Operation and Maintenance Contract (O&M) คือ สัญญาการดำเนินงานและซ่อมบำรุง ซึ่งมีบริการทั้งแบบ O&M เต็มรูปแบบ O&M แบบเฉพาะให้คำปรึกษา และ Maintenance Contract ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ ปูนซีเมนต์ โรงไฟฟ้าทั้งชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะ  โรงงานผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar) และโรงงานผลิตไฟฟ้าจากความร้อนเหลือใช้ (Waste Heat Generator) เป็นต้น

โดยการเดินเครื่องจักรและการซ่อมบำรุงของ EPS ด้วยการดูแลตลอดช่วงการใช้งานและติดตามผลในระยะยาว หรือ Lifetime Caring Serivce ครอบคลุมการบริการตั้งแต่

 • การประเมินกระบวนการผลิตและสภาพเครื่องจักร

 • การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 • วางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ทำงานตามขั้นตอนและแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ

 • ซ่อมบำรุงเพื่อคืนสภาพเครื่องจักร พร้อมค้นหาและแก้ไขปัญหาเรื้อรังของเครื่องจักร

 • จัดตั้งระบบการดำเนินงานและบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 • วิเคราะห์สมรรถนะและสถานะของเครื่องจักรของโรงงานผ่าน Command Center

 • ติดตามสถานะของเครื่องจักรแบบเรียลไทม์ (Real-Time Monitoring) และบันทึกการเกิด Fault Event Log

ทั้งนี้ ทีมช่างและวิศวกรผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในการเดินเครื่องจักร จะช่วยในการประเมินกระบวนการผลิตและสภาพเครื่องจักร เพื่อจัดวางระบบที่เหมาะสม ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบหรือเชื้อเพลิง ออกแบบการเดินโรงงาน การดูแลให้คำปรึกษา การจัดการของเสีย การวางแผนซ่อมบำรุงแบบ Predictive Maintenance (PdM) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ยืดอายุเครื่องจักร และเกิดของเสียในกระบวนการผลิตน้อยที่สุด

Predictive Maintenance (PdM)

ระบบ SIMs

EPS ได้มีการนำระบบ IoT (Internet Of Things) มาประยุกต์ใช้กับบริการ O&M ให้โรงงานอุตสาหกรรม เราสามารถสังเกตการณ์การเดินเครื่องจักรแบบ Real-Time Monitoring เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะคอย Monitor จาก Command Center และคอยให้คำปรึกษาการเดินเครื่องที่เหมาะสมและการดูแลสุขภาพเครื่องจักรผ่านระบบ Offline และ Online ตลอดระยะเวลา ควบคู่ไปกับวางการแผนระบบบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพผ่าน SIMs (Systematically Integrated Maintenance Software) ซึ่งเป็น Smart Maintenance Platform หรือระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงและช่วยวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ สามารถใช้งานควบคู่กับระบบควบคุมเดิมของโรงงาน ใช้งานง่าย และสามารถทำงานบนสมาร์ทโฮม เพื่อติดตามสถานะของเครื่องจักรแบบ Real-Time

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสามารถการผลิต ยกระดับประสิทธิภาพของเครื่องจักร และยืดอายุการทำงานให้กับโรงงานของลูกค้า

 

Lifetime Caring Service จาก EPS

EPS เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานในโรงงานที่เป็นผู้ผลิต และระบบการบำรุงรักษาถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด และคุ้มค่าต่อการลงทุนตลอดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์

 • สามารถช่วยบำรุงรักษาให้เสร็จสิ้นทันการดำเนินงานตามกำหนด

 • มีบริการพร้อมสำหรับการตรวจสอบและสังเกตการณ์เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน

 • มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดูแลโรงงานงานตลอดอายุสัญญา

 • รับประกันผลการดำเนินงานทุกขั้นตอน

 • ลดความเสี่ยงจากการหยุดเดินเครื่องจักรเนื่องจากการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง

 • สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

 • มีรายงานการบำรุงรักษาพร้อมข้อเสนอแนะโดยผู้เชี่ยวชาญ

ด้วยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์พร้อมองค์ความรู้เฉพาะทางของ EPS และความเป็นมืออาชีพที่สั่งสมมานานกว่า 20 ปี ตลอดจนมีการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้อย่างไม่หยุดยั้ง จึงมั่นใจได้ว่าเราให้บริการ Lifetime Caring Service Thailand ได้อย่างครอบคลุม การซ่อมบำรุงรักษาในทุกส่วนของเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบต่างๆ จะเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นงานบำรุงรักษาใหญ่ (Major Overhaul) งานบำรุงรักษาย่อย (Minor Inspection) และงานบำรุงรักษาประจำปี (Yearly Inspection) โดยมีทีมงานที่พร้อมดำเนินการตลอดเวลา เพื่อให้โรงงานของลูกค้าสามารถเดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดความเสียหายก่อนเวลาอันควร และสามารถเพิ่มโอกาสในการผลิตได้อย่างยั่งยืน

img
img