พามารู้จักบริการรับสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล พร้อมบอกข้อดีโรงไฟฟ้าชนิดนี้!

พามารู้จักบริการรับสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล พร้อมบอกข้อดีโรงไฟฟ้าชนิดนี้!

พามารู้จักบริการรับสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล พร้อมบอกข้อดีโรงไฟฟ้าชนิดนี้!

เมื่อพูดถึงพลังงานที่พวกเราทุกคนใช้งานกันในทุกบ้าน ก็คงจะหนีไม่พ้น “ไฟฟ้า” ที่ส่งต่อมาจากโรงไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งมีหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าชีวภาพ และอีกมากมายหลายชนิดที่ใช้ทรัพยากรต่างๆ มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าให้เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้

ในวันนี้ EPS ขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ “โรงไฟฟ้า Biomass” หรือ “โรงไฟฟ้าชีวมวล” ว่าเป็นโรงไฟฟ้าแบบไหน มีข้อดีอะไรบ้าง พร้อมแนะนำบริการรับสร้างโรงไฟฟ้าที่ไม่เหมือนใครจาก EPS

 

โรงไฟฟ้าชีวมวล คือะไร?

หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลมีหน้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้า แต่ว่า “ชีวมวล” นั้นมาจากไหนกันล่ะ?

ชีวมวล (Biomass) คือ สารอินทรีย์ทุกรูปแบบจากธรรมชาติที่สามารถนำมาแปรรูปและผลิตเป็นพลังงานได้นั่นเอง สำหรับประเทศไทยเองก็มีสารชีวมวลจำนวนมากที่สามารถนำมาใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นขยะอินทรีย์ วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร กากจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม มูลสัตว์ หรือพืช อย่างเช่น แกลบ ฟางข้าว ชานอ้อย ใบและยอดอ้อย เศษไม้ กากมันสำปะหลัง ซังข้าวโพด กาบมะพร้าว และกะลามะพร้าว ฯลฯ

สารอินทรีย์ที่เราบอกไปข้างต้นนั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ด้านพลังงานได้มากทีเดียว อย่างแรกวัสดุเหล่านี้จะถูกนำมาแปรรูปด้วยการหมัก (Fermentation) เผา (Combustion) หรือทำให้เป็นก๊าซ (Gasification) เป็นต้น จากนั้นเปลี่ยนให้ชีวมวลเป็นความร้อน ของเหลว หรือก๊าซ เพื่อที่โรงงานจะนำไปใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้านั่นเอง

สรุปได้ง่ายๆ ว่าโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plant) จะใช้ชีวมวลที่หลงเหลือจากอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการเกษตร มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าให้เราได้ใช้กันในทุกวันนี้

พลังงานชีวมวลต่างจากพลังงานชีวภาพหรือเปล่า?

“ชีวมวล” กับ “ชีวภาพ” เชื่อว่าหลายๆ คนคงสับสนระหว่างสองอย่างนี้กันอยู่ เพราะพลังงานชีวภาพก็สามารถใช้สำหรับผลิตไฟฟ้าได้เหมือนกัน แต่จริงๆ แล้วทั้งสองอย่างนี้มีข้อแตกต่างที่มากพอสมควร

หากพูดถึงพลังงานชีวภาพหรือ Biogas Energy จะหมายถึงเชื้อเพลิงที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายที่เรียกว่า “Anaerobic Digestion” หรือก็คือการย่อยวัสดุชีวภาพด้วยแบคทีเรียภายใต้สภาวะไร้อากาศจนเกิดเป็นก๊าซชีวภาพเท่านั้น ไม่สามารถทำออกมาเป็นพลังงานความร้อนหรือของเหลวได้

ในส่วนของวัสดุที่ใช้ พลังงานชีวภาพจะเน้นไปที่พืชและผลผลิตเกษตร อาทิ ต้นข้าวโพด หญ้าเนเปียร์ ขยะอินทรีย์ หรือมูลสัตว์ ในขณะที่พลังงานชีวมวลจะเน้นไปที่การใช้พืชเชื้อเพลิงชนิดมีเส้นใยแทนนั่นเอง นอกจากนี้การจะได้พลังงานชีวภาพนั้น ต้องผ่านกระบวนการซับซ้อนมากกว่าพลังงานชีวมวล เป็นผลให้ปัจจุบันนี้มีโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

 

รู้รึเปล่า โรงไฟฟ้าชีวมวลมีข้อดีอะไรบ้าง?

เมื่อรู้แล้วว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลนั้นสามารถผลิตไฟฟ้าจากอะไรได้บ้าง หลายคนคงสงสัยว่าข้อดีของโรงไฟฟ้าชีวมวลนั้นมีอะไรบ้าง ถึงได้เป็นหนึ่งในประเภทโรงไฟฟ้าที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่อง

 • สร้างพลังงานได้จากวัสดุที่หลากหลายและใช้งานได้หลายรูปแบบ

 • ชีวมวลเป็นพลังงานหมุนเวียน สามารถผลิตได้อย่างไม่จำกัด ไม่หมดไปเหมือนพลังงานจากฟอสซิล รวมถึงไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนพลังงานฟอสซิล

 • ลดปริมาณขยะชีวภาพที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรม อีกทั้งช่วยลดการฝังกลบขยะด้วย

 • ในด้านการลงทุน ค่าบริการรับสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลนั้นต่ำกว่าโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ

 • เหมาะสำหรับประเทศเกษตรกรรมอย่างประเทศไทย เพราะเกษตรกรสามารถนำวัสดุชีวมวลนี้มาขายต่อให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวล จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนั่นเอง

 • ผลผลิตที่เหลือจากกระบวนการผลิตสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยและน้ำหมักอินทรีย์ เอากลับไปใช้ในการเกษตรซ้ำได้ โดยไม่สร้างขยะเพิ่ม

 

แนะนำให้รู้จักบริการรับสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจาก EPS

เห็นแล้วใช่ไหมว่า ข้อดีของโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งหลายนั้นมีประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อม เกษตรกร และชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะแทนที่จะทำลายหรือทิ้งวัสดุเหลือใช้ไป เราสามารถนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าให้กับทุกคนได้ใช้งาน อีกทั้งยังเป็นการลดจำนวนขยะที่เกิดขึ้นและนำผลผลิตไปประยุกต์ใช้ต่อได้ด้วย ถือว่าเป็นวิธีสร้างพลังงานแบบหมุนเวียนที่ดีเลยทีเดียว

 

EPS ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานหมุนเวียนมาใช้ทดแทน เราจึงมีบริการ Power Plant Service รับสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแบบครบวงจร มาดูกันเลยว่าบริการของเรานั้นมีอะไรบ้าง

 1. เริ่มแรก EPS จะทำการศึกษา Feasibility ประเมินและให้คำปรึกษาความคุ้มทุนของโครงการ เพื่อให้แน่ใจว่าจะสร้างโรงไฟฟ้าให้ตอบโจทย์ความต้องการและงบประมาณที่ลูกค้ากำหนด ตั้งแต่โรงไฟฟ้าขนาด 3 เมกะวัตต์ ไปจนถึงโรงไฟฟ้าขนาด 9.9 เมกะวัตต์

 2. ออกแบบทางด้านวิศวกรรม โดยทีมวิศวกรและช่างที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างกว่า 10 ปี พร้อมใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่น 3D Model เพื่อจำลองแบบโรงงานให้ง่ายต่อการตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ และใช้  BIM (Building Information Modeling) ที่ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบจนถึงการก่อสร้าง ที่รวมเอาส่วนที่เกี่ยวข้องของโครงการทั้งเครื่องกล, ไฟฟ้า และโยธา มาทำงานบน Platform เดียวกัน ช่วยในการจัดการ บริหารโครงการ สามารถลดระยะเวลาของทั้งโครงการได้กว่า 20% เพื่อดำเนินโครงการอย่างราบรื่น

 3. จัดซื้อจัดหาเครื่องจักรและเชื้อเพลิง จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็น Proven and Available Technology ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเดินเครื่องจักร ซึ่งช่วยให้เกิดการบริหารจัดการต้นทุน เช่น ใช้เชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่าที่สุด นอกจากนี้ เราสามารถจัดหาเชื้อเพลิงที่เหมาะสำหรับ Boiler ของลูกค้าด้วยระบบการจัดการแปลงปลูก พร้อมลดระยะขนส่งด้วยจุดบริการในหลากหลายพื้นที่

 4. EPC Turnkey & Construction ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีของเรา ทำให้มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ ก่อสร้างตรงตามมาตรฐาน เกิดของเสียน้อยที่สุด และดำเนินงานได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้

 5. บริการให้คำปรึกษาการเดินเครื่องจักรและบำรุงรักษาเครื่องจักรของโรงไฟฟ้า เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว EPS ยังให้บริการต่อเนื่อง ด้วยการดำเนินและติดตามสถานะเครื่องจักรแบบเรียลไทม์ (Real-Time) ผ่านซอฟต์แวร์ SIMs ของ EPS ซึ่งเป็นระบบ CMMS ที่ออกแบบสำหรับงานซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า (อ่านเพิ่มเติม) ซึ่งจะเข้ามาช่วยในการ บริหารงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (O&M) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

หลังจากได้รู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass) และข้อดีต่างๆ กันไปแล้วคงทำให้หลายคนได้มุมมองใหม่ๆ กันไม่น้อย ซึ่งลูกค้าที่ต้องการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดนี้ พูดง่ายๆ ว่าถ้ามาหา EPS ก็พร้อมให้บริการ รับสร้างโรงไฟฟ้า ที่เดียวจบแบบ One-Stop Service แล้วทำไมถึงควรเลือกใช้บริการของเราที่ครอบคลุมและดีอย่างนี้ล่ะ? ก็เพราะ…

EPS หรือ บริษัท อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ SCG ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 ที่รวบรวมทีมงานผู้เชี่ยวชาญ วิศวกรผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการให้บริการทางด้านการก่อสร้างมาอยู่ในทีมเดียวกัน ทีมงานทุกคนตั้งใจที่จะควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนในการทำงานให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย พวกเรามีเป้าหมายที่จะนำเสนอ Services and Solutions ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและชุมชน ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่เวทีสากลโลก

img
img