บริการ Energy Project Service Thailand โดย EPS

บริการ Energy Project Service Thailand โดย EPS

บริการ Energy Project Service Thailand โดย EPS

 

Energy Project Service Thailand บริการด้านพลังงานอย่างครอบคลุม

บริการ Energy Project Service เป็นบริการด้านพลังงาน ที่ครอบคลุมทั้งการสำรวจ ให้คำปรึกษา ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน เสนอแนวทางการปรับปรุงที่เหมาะสม พร้อมออกแบบทางวิศวกรรม และติดตั้งอุปกรณ์หรือระบบต่างๆ เพื่อช่วยประหยัดหรืออนุรักษ์พลังงานที่ใช้ภายในโรงงาน อีกทั้งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาพรวม ให้เกิดผลสูงสุดแก่โรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงการนำพลังงานทดแทน หรือพลังงานสะอาดเข้ามาใช้ในโรงงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลง ทั้งในการดำเนินงาน บำรุงรักษา และเป็นส่วนช่วยเพิ่มผลกำไรให้กับลูกค้า มุ่งสู่ความเป็น Green Factory

แนวทางในการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถแบ่งได้เป็น 3 แนวทาง ได้แก่

1.การปรับปรุงประสิทธิภาพตัวเครื่องจักร 

ถือเป็นการประหยัดพลังงานที่ทำได้ง่ายที่สุด และใช้เงินลงทุนไม่สูง โดยจะเริ่มจากการสำรวจและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรว่ามีจุดบกพร่องหรือไม่ อาทิ รอยรั่ว สิ่งสกปรกอุดตัน ที่ทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ยกตัวอย่างเช่น การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของหม้อไอน้ำ จะมีการประเมินความสูญเสีย (Losses) หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ การแลกเปลี่ยนความร้อนที่ลดลง หลังจากที่ทราบสาเหตุของปัญหา จะสามารถดำเนินการแก้ไขโดยการติดตั้งเครื่องมือวัดออกซิเจนเพื่อควบคุมระดับการเผาไหม้ แก้ไขอุปกรณ์ดักไอน้ำ (Steam Trap) ที่มีอาการรั่วหรือตัน เป็นต้น

2.การปรับปรุงกระบวนการผลิต 

เริ่มจากการประเมินความสูญเสียหรือความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต เช่น ในกระบวนการผลิต หากพบว่าสามารถนำความร้อนที่เหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ ก็สามารถดำเนินการติดตั้งหม้อไอน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในโรงงานได้

การนำพลังงานสะอาดเข้ามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panels) เป็นการนำพลังงานทดแทนมาใช้ภายในโรงงาน เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไปพร้อมๆ กัน

 

เพราะเหตุใด โรงงานควรปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ในปัจจุบัน การผลิตและการใช้ทรัพยากรพลังงานในรูปแบบต่างๆ สำคัญต่อการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมาก เพราะกิจกรรมต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดล้วนต้องใช้แหล่งพลังงาน ทั้งด้านการผลิตสินค้าและการขนส่ง ผนวกกับวิกฤติพลังงานที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้  หลายอุตสาหกรรมจึงเริ่มหันมาใส่ใจการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงพยายามใช้พลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีการนำพลังทางเลือกมาใช้เพื่อช่วยบรรเทาวิกฤติพลังงาน ซึ่งการลงทุนติดตั้งเครื่องจักรพื่อนำพลังงานเหลือใช้ หรือพลังงานสะอาดมาใช้เพียง 1 ครั้ง ก็จะสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในระยะยาวได้ อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนการผลิต ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และเพิ่มกำลังการผลิตให้เกิดศักยภาพสูงสุด
 

4 Scope of Service ของบริการ Energy Project Service โดย EPS

การให้บริการ Energy Project Service โดย EPS ครอบคลุมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 4 ด้าน ได้แก่

1.Boiler หรือ หม้อน้ำ

 • ทดสอบประสิทธิภาพการเผาไหม้รายปี

 • ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบ

 • เพิ่มประสิทธิภาพการปล่อยน้ำและการระบายออก (Blow Down)

 • ระบบหมุนเวียนการควบแน่นของน้ำ

 • ตรวจสอบการสูญเสียความร้อน

 • ปรับระดับอากาศและเชื้อเพลิง

2.Air Compressor หรือ ปั๊มลมร้อน

 • การตรวจสอบประสิทธิภาพการปั๊มลม
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบ
 • ทดสอบอากาศรั่วซึม ด้วยเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันกับบริษัทชั้นนำของกลุ่มธุรกิจเดียวกันในประเทศไทย

3.Air Chiller หรือ เครื่องทำความเย็น

 • ทดสอบประสิทธิภาพรายปี ประกอบด้วยการวัดค่าพลังงาน วัดการไหลลื่น การใช้พลังงาน
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบ
 • ทดสอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันกับบริษัทชั้นนำของกลุ่มธุรกิจเดียวกันในประเทศไทย

4.Solar Power หรือ พลังงานแสงอาทิตย์
ออกแบบโมเดล - บริการประเมินพื้นที่หน้างาน พร้อมออกแบบโดยวิศวกรมืออาชีพด้านพลังงาน นำเสนอผลประโยชน์และผลตอบแทนที่จะได้รับจากการและการลงทุนออกแบบระบบการล้างแผ่นโซลาร์อัตโนมัติ
งานติดตั้ง - บริการการวางแผนการติดตั้ง ควบคุมคุณภาพการก่อสร้างและการติดตั้ง รวมถึงการบริหารจัดการไซต์งาน ตามแนวทางนโยบายความปลอดภัยของ EPS
การบริการหลังการขาย - โดยมีการรับประกันอุปกรณ์และการติดตั้งเป็นเวลา 2 ปี

 

ทำไมจึงควรเลือก EPS  เป็นผู้ให้บริการ Energy Project Service 

EPS คือผู้ให้บริการที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างยาวนาน เราริเริ่มและดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหลายโครงการ เช่น โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์กว่า 21 โครงการ สามารถผลิตไฟฟ้ามากกว่า 133 เมกะวัตต์  โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลมร้อนเหลือใช้มา 160 มากกว่า 133 เมกะวัตต์ รวมไปถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อไอน้ำในโรงงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งาน Air Compressor และการปรับปรุง Chiller ให้สามารถผลิตความเย็นได้อย่างสูงสุด นอกจากนี้ เรายังมีบริการแบบครบวงจร พร้อมนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมที่สุดเข้ามาช่วย จึงแน่ใจได้ว่า EPS ให้บริการ Energy Project Service อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้จริง


EPS ผู้ให้บริการ Energy Project Service Thailand ชั้นนำของประเทศ

เมื่อเกิดวิกฤตทางด้านพลังงาน โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จึงต้องการทางแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด เพื่อการนี้จึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านพลังงาน EPS-Smart Industrial Solution หนึ่งในโซลูชันภายใต้ CPAC Green Solution  ซึ่งเป็นผู้นำแนวหน้าที่ให้บริการด้านวิศวกรรม มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า 20 ปี สามารถให้บริการด้านพลังงานและบริการโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างครอบคลุม EPS พร้อมมุ่งมั่นให้บริการ Energy Project Service Thailand ให้ตอบสนองและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร

 

img
img
img