บริการ Construction Design Service and Steel Structure Thailand

บริการ Construction Design Service and Steel Structure Thailand

บริการ Construction Design Service and Steel Structure Thailand

Construction Design คือ บริการก่อสร้างแบบครบวงจรด้วยนวัตกรรมจาก EPS ที่ให้บริการตั้งแต่การออกแบบ การจัดหาวัสดุก่อสร้าง การควบคุมการผลิต รวมไปถึงการติดตั้ง พร้อมโซลูชั่นในการซ่อมแซมหรือยืดอายุสิ่งก่อสร้าง อาทิ โครงสร้างอาคาร โรงงาน สะพาน คลังสินค้า รวมทั้งยังพัฒนาเป็นโซลูชั่นอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า เช่น โซลูชั่นสำหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ 

ผนวกกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการช่วยลดของเสียในการก่อสร้าง ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ยกตัวอย่างเช่น

  • เทคโนโลยี BIM (ฺBuilding Information Model) 

เป็นโมเดล 3 มิติ ที่รวมแบบสถาปัตย์ โครงสร้าง และงานระบบเข้าด้วยกัน ในการออกแบบก่อสร้างอาคารตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้สามารถวางแผนสั่งวัสดุต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ และสามารถตรวจสอบตำแหน่งหรือความผิดพลาดในจุดต่างๆ ผ่านโมเดลก่อนลงมือสร้างจริง จึงช่วยลดของเสียจากการเผื่อวัสดุ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ เวลา และต้นทุนการก่อสร้าง รวมถึงการนำวัสดุเหลือใช้ในงานก่อสร้าง เช่น เศษคอนกรีต หมุนเวียนกลับมาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอีกครั้ง ทำให้ของเสียกลายมาเป็นประโยชน์ที่เกิดกับทุกฝ่าย (From Waste to Wealth) ตอบโจทย์การใช้ทรัพยากรในการก่อสร้างหลายรูปแบบให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด

EPS พร้อมให้บริการ Construction Design Service ด้วยนวัตกรรมล่าสุด ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้าได้รับงานก่อสร้างที่มีคุณภาพ งานสร้างเสร็จไว ควบคุมงบประมาณได้อย่างไร้กังวล

บริการ Construction Design Service and Steel Structure Thailand บริการ Construction Design Service and Steel Structure Thailand

 

ทำไมต้องมีที่ปรึกษาด้าน Construction Design

หนึ่งในเหตุผลว่าทำไมต้องมีที่ปรึกษาด้าน Construction Design คือ ธุรกิจสามารถก่อสร้างโรงงานได้อย่างเหมาะสม ตรงตามมาตรฐาน และใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า เพราะหนึ่งในปัญหาสำคัญในการก่อสร้าง คือ “การเกิดของเสีย (Waste)” จำนวนมาก โดยเฉพาะการสำรองปริมาณวัสดุก่อสร้างมากเกินความจำเป็น จนเกิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่คุ้มทุน ส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรวัตถุดิบ แรงงาน เวลา และงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์

 

กระบวนการออกแบบก่อสร้างโดย EPS

1.Plan 

งานวางแผน ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงที่สุด

2.Design 

งานออกแบบที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ เริ่มตั้งแต่งานด้านวิศวกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้าง รวมถึงการบริหารจัดการไซต์งาน

3.Build

งานออกแบบติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพ ปรับปรุงภายใต้เวลาและงบประมาณที่กำหนด

4.Operate 

ดูแลและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง จัดการงานก่อสร้าง ทั้งในช่วงก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และช่วงหลังการก่อสร้างแบบครบวงจร

 

Steel Structure

หนึ่งในโซลูชั่น Construction Design Service Thailand ของ EPS ในการออกแบบ แปรรูป และก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและงานอื่นๆ ทั่วไป ในปัจจุบัน โครงสร้างเหล็กถูกนำมาใช้งานหลากหลายแบบ เช่น คลังสินค้า อาคาร สะพาน ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารขนาดใหญ่ และโครงสร้างหลังคา

โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ EPS จะดำเนินการควบคุมการผลิตและก่อสร้างที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เราออกแบบและก่อสร้างตรงตามมาตรฐาน มั่นใจได้ว่าโครงสร้างเหล็กมีความแข็งแรงและน้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว ได้งานก่อสร้างที่มีคุณภาพตามความต้องการแน่นอน

 

Scope of Service

บริการ Construction Design Service and Steel Structure Thailand

 

ข้อดีของการใช้งานเหล็กโครงสร้าง EPS

  • ออกแบบตามสถาปัตยกรรมได้หลากหลายดีไซน์ สามารถเลือกให้เหมาะสมกับงาน

  • สามารถเตรียมการจากโรงผลิตได้เลย ทำให้สามารถตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อมได้ดีมากขึ้น และช่วยลดเวลาในการแปรรูปที่หน้างาน

  • สามารถแบ่งชิ้นงานเป็นหลายๆ ชิ้น ให้มีน้ำหนักเบา เพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำกัดในการยกชิ้นงานที่หน้างาน ช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้าง เนื่องจากสะดวกต่อการใช้งาน

  • ควบคุมเวลาและงบประมาณได้ ลดความสูญเสีย เพราะโครงสร้างจะถูกคำนวณด้วยการใช้เทคโนโลยี BIM

บริการ Construction Design Service and Steel Structure Thailand

 

 

EPS ผู้ให้บริการ Construction Design Service Thailand สร้างโรงงานอุตสาหกรรมคุณภาพ

EPS หรือ บริษัท อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ SCG ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 ที่รวบรวมทีมงานผู้เชี่ยวชาญ วิศวกรผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการให้บริการทางด้านการก่อสร้างมาอยู่ในทีมเดียวกัน จึงมั่นใจได้ว่าเรามีความมุ่งมั่นและความพร้อม ที่จะควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนในการทำงานให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ภายในงบประมาณที่กำหนดได้อย่างปลอดภัยในทุกขั้นตอน เพื่อให้บริการด้านงานก่อสร้างที่ครบวงจรแบบ (One-Stop Service) ได้ขยายงานที่ให้บริการครอบคลุมในด้านงานระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ ASRS Warehouse (Automated Storage and Retrieval System) EPS มีความมุ่งมั่นและความพร้อมที่จะนำเสนอ Services and Solutions ทางวิศวกรรมให้ตอบสนองและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร พร้อมช่วยยกระดับอุตสาหกรรมสู่โลกอนาคต

img
img
img
img