บริการรับสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร

บริการรับสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร

บริการรับสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร

รับสร้างโรงไฟฟ้าแบบ One-Stop Service

EPS หรือ บริษัท อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด ให้บริการออกแบบก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจรครอบคลุมบริการตั้งแต่ต้นจนจบ ทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน บริการจัดหาเครื่องจักร ก่อสร้างและติดตั้ง (EPC) บริหารจัดการเชื้อเพลิง เราเป็นบริษัทรับสร้างโรงไฟฟ้าที่ให้บริการตั้งแต่โรงไฟฟ้าที่มีขนาดเล็ก 3 เมกะวัตต์ ไปจนถึงโรงไฟฟ้าขนาด 9.9 เมกะวัตต์ ด้วยการให้บริการออกแบบและสร้างโรงงานใหม่ พร้อมให้บริการที่เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ระบบโรงงานเก่า เช่น การดำเนินการเดินเครื่องจักร การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และบำรุงรักษาในเครื่องจักรให้กลับมาดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพิ่มอัตราการผลิต (Production Rate) และลดความเสียหายให้เป็นศูนย์ (Zero Breakdown)

นอกจากนี้ EPS ยังสามารถบริหารจัดการของเสีย (Waste Management) เพื่อลดของเสียภายในระบบ สร้างโรงงานที่เป็นมิตรต่อพนักงานและสภาพแวดล้อมโดยรอบ และบริการจัดหาเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าใหม่ที่ใช้ Biomass, RDF หรือ MSW 

 

EPS บริษัทรับสร้างโรงไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญ

กว่า 20 ปี ที่ EPS ได้สั่งสมประสบการณ์การทำงานในวงการโรงไฟฟ้าภายในเครือของ SCG ทั้งหมด มีกำลังการผลิตรวมทุกโรงงานกว่า 160 เมกะวัตต์ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนทิ้ง (Waste Heat Generation System) โรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plant) หรือโรงไฟฟ้าขยะ 

เราได้ออกแบบและก่อสร้างมาแล้วกว่า 10 โครงการ ทาง EPS ตั้งเป้าเป็นผู้นำในการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ ด้วยกระบวนการที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  ผ่านการบริการแบบครบวงจรตั้งแต่เริ่มโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ 

 

Scope of Service บริการรับสร้างโรงไฟฟ้าของเรา

EPS มีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ ให้บริการแบบครบวงจรสำหรับโรงไฟฟ้า Biomass, Biogas, RDF, MSW, Industrial Waste และโรงไฟฟ้าจากลมร้อนเหลือทิ้งในกระบวนการผลิต โดยมีขอบเขตการให้บริการตั้งแต่

  1. บริการให้คำปรึกษาความคุ้มทุนในการดำเนินโครงการหรือการศึกษา Feasibility

  2. บริการออกแบบทางด้านวิศวกรรม ด้วยการออกแบบผ่านการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ประกอบด้วย การตรวจสอบความถูกต้อง, การขึ้นโมเดลสามมิติ (3D Model), การวิเคราะห์ผล และ การออกแบบ และดำเนินโครงการด้วย BIM Platform เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างไร้รอยต่อและเกิดของเสียน้อยที่สุด

  3. บริการจัดซื้อ จัดหาเครื่องจักรสำหรับโรงไฟฟ้า โดย EPS เลือกใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีระดับโลก (World Class Technology) เพื่อให้โรงงานได้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงและตรงตามมาตรฐานในการออกแบบ 

  4. บริการก่อสร้างโรงไฟฟ้า EPS มีประสบการณ์ในการดำเนินการแบบ  Turnkey Project มากกว่า 20 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการแบบ Site Professional ทั้งการก่อสร้างและติดตั้งอย่างมีมาตรฐาน อีกทั้งยังใส่ใจเลือกกระบวนการก่อสร้างที่ทำให้เกิดของเสียน้อยที่สุด จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ทำให้การดำเนินโครงการสามารถสำเร็จได้ตามแผนงานและงบประมาณที่วางไว้ 

  5. บริการควบคุมการเดินเครื่องจักรและบำรุงรักษาเครื่องจักรของโรงไฟฟ้า เพื่อให้การเดินโรงไฟฟ้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดโอกาสเกิดความเสียหาย (Breakdown) และควบคุมค่าใช้จ่ายในโรงไฟฟ้าให้คุ้มค่าที่สุด ผ่านการประเมินกระบวนการผลิตและสภาพเครื่องจักร การวางแผน การดำเนินงานและการบำรุงรักษา และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการติดตามสถานะของเครื่องจักรแบบ Real-Time เพื่อยกระดับการให้บริการที่เหนือกว่า พร้อมทั้งยังมีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำตลอดระยะเวลา รวมถึงบริการซ่อมแซม Boiler โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ร่วมกับระบบดิจิตอล

  6. บริการจัดหาเชื้อเพลิงและจัดการของเสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ ในราคาที่สมเหตุสมผล โดยเชื้อเพลิงจะได้รับการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับ Boiler ของลูกค้าด้วยระบบการจัดการแปลงปลูก และลดระยะขนส่งด้วยการใช้จุดบริการในหลากหลายพื้นที่

 

ปัจจุบัน EPS ได้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมโครงการมาบตาพุด อีโค่-เอ็นเนอร์ยี แพลนท์ (Eco Energy Power Plant) ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์ สามารถกำจัดขยะอุตสาหกรรมได้ถึง 65,000 ตันต่อปี ซึ่งถือเป็นโครงการที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมนำเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น ร่วมกับแอช เมลติ้ง (Gasification with Ash Melting) จากประเทศญี่ปุ่น มาพัฒนา “โรงกำจัดกากอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้า (Industrial Waste Power Plant)” ชูรายแรกของอาเซียนที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยระดับเวิลด์คลาส ในการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Industrial Waste)

 

EPS ผู้ให้บริการ Power Plant Solution Service อย่างครอบคลุม

EPS หรือ บริษัท อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ SCG ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 ที่รวบรวมทีมงานผู้เชี่ยวชาญ วิศวกรผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการให้บริการทางด้านการก่อสร้างมาอยู่ในทีมเดียวกัน จึงมั่นใจได้ว่าเรามีความมุ่งมั่นและความพร้อมที่จะควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนในการทำงานให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ภายในงบประมาณที่กำหนดได้อย่างปลอดภัยในทุกขั้นตอน เพื่อให้บริการด้านงานก่อสร้างที่ครบวงจรแบบ (One-Stop Service) เรามีความมุ่งมั่นที่จะต่อยอดและขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในทุกปี ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

img
img