Smart Maintenance system (SIMs)

Smart Maintenance system (SIMs)

Key benefits

 • ลดค่าใช้จ่ายงานซ่อมเครื่องจักรชำรุด และหยุดฉุกเฉิน
 • Online Monitor เพื่อตรวจพบความเสียหายเครื่องจักรล่วงหน้า
 • ระบบจะสร้างรายงานให้ทันทีหลังการใช้ Smartphone Applications
 • ลดระยะเวลาในการทำรายงาน
 • ลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น
 • สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลบำรุงรักษาข้อมูลของเครื่องจักรโดยอัตโนมัติ พร้อมฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย
 • เป็น web applications ที่ง่ายต่อการใช้งาน
 • ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนแนวคิด Total Productive Maintenance (TPM)

Industry

วัสดุก่อสร้าง, โรงงานปูนซีเมนต์, เหมืองแร่, โรงงานปุ๋ย, โรงงานกระดาษ, อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า, อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆ

Overview

SIMs เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ดำเนินการตามขั้นตอน และแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องจักรได้อีกด้วย โดยโปรแกรมถูกพัฒนาจากทีมเขียนโปรแกรมที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เราสามารถช่วยลูกค้าแก้ปัญหาได้ ด้วยบริการทั้ง 4 ประเภท ดังนี้ Equipment, Plan Maintenance (PM), Job Request  (JR) และ Plant Performance (PP)

 

นอกจากนี้ เรายังได้นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยดำเนินงาน และส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าแบบ Smart Solutions เช่น  Machine Health  Management (MHM), Real Time Machine Condition Monitoring, and Machine Inspectionby Mobile Device

Smart Maintenance system (SIMs)

Scope of service

 • อุปกรณ์
  • การจัดการข้อมูลหลักโรงงาน: อุปกรณ์, รายการบัญชีสินค้า, ลูกจ้าง, องค์กร, การให้สิทธิ์กับกลุ่มผู้ใช้, ผู้รับเหมา และอื่นๆ
  • จัดลำดับอุปกรณ์
  • แยกกลุ่มอุปกรณ์ ตามโรงงาน แผนก ฝ่าย และกลุ่มเครื่องจักร
  • กำหนดชิ้นงานและสร้าง BOM ตามรายการบัญชีสินค้า
  • อัปโหลดรายการต่างๆ ทั้งเอกสาร แบบ drawing, flow sheet และรูปภาพ
  • บันทึกข้อมูลประวัติอุปกรณ์
  • สรุปภาพรวมของแต่ละอุปกรณ์: งานที่ต้องการ กรณีมีข้อผิดพลาด แผนการบำรุงรักษา Drawing และชิ้นงาน
 • การบำรุงรักษาเชิงวางแผน (Plan Maintenance: PM)
  • วางแผนการบำรุงรักษาด้วยการวัดจากระยะเวลา/ปริมาณงานที่ใช้
  • กำหนดคู่มือการทำงาน การกำกับ การหล่อลื่น และเครื่องมือ
  • สร้างปฏิทินหลักสำหรับการ PM และข้อมูลการวางแผนการยกเครื่อง
  • สร้างปฏิทินการ PM ในสัปดาห์ปัจจุบัน และสัปดาห์ถัดไป
  • สร้างตารางตรวจสอบปริมาณงานของสัปดาห์ถัดไป เพื่อตรวจสอบในแต่ละแผนก
  • สร้าง Job request โดยอัตโนมัติ สำหรับแต่ละ PM
  • ระบุการเลื่อน PM ที่จะมีผลกระทบ/ไม่มีผลกระทบ
  • อัพเดทมาตรวัดของแต่ละเครื่องจักรจาก โมดูล PP
  • เก็บบันทึกประวัติรายละเอียดการ PM และอัปโหลดเอกสารเอาไว้
 • Job Request (JR)
  • ติดตามสถานะของ Job request
  • อัปโหลดเอกสาร
  • ประมาณราคาผู้รับเหมาและเปรียบเทียบ
  • พิมพ์บาร์โค้ด
  • ค้นหา Job Request
  • รายงานสรุปปริมาณงาน
  • รายงานงานที่กำลังรออยู่
 • สมรรถนะของโรงงาน (Plant performance)
  • บันทึกเหตุการณ์ที่ผิดพลาด
  • วิเคราะห์ปัญหาเรื้อรัง
  • กำหนดปฏิทิน On Peak และ Off Peak เพื่อแบ่งแยกการบำรุงรักษา
  • อัปโหลดเอกสาร
  • รายงานตัวชี้วัดสำคัญ ได้แก่ RF, MAF, MTBF และชั่วโมงการทำงาน
  • รายงานเวลาใช้งานต่อเนื่องของเครื่องจักร
 • Smart Maintenance
  • การจัดการสุขภาพของเครื่องจักร
  • การติดตามสถานะเครื่องจักรแบบเรียลไทม์
  • การตรวจสอบเครื่องจักร โดยแอปพลิเคชั่นบนมือถือ
Smart Maintenance system (SIMs)
Smart Maintenance system (SIMs)
Smart Maintenance system (SIMs)
Smart Maintenance system (SIMs)
Smart Maintenance system (SIMs)
Smart Maintenance system (SIMs)