Large Rotating Machine and Girth Gear

Large Rotating Machine and Girth Gear

Key benefits

 • ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเครื่องจักร แก้ไขและปรับตั้งเครื่องจักรให้กลับสู่สภาพตามมาตรฐาน
 • ลดการซ่อมเครื่องจักรหลังจากเกิดความเสียหาย ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่สูง
 • เพิ่มความเสถียรของเครื่องจักร
 • มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมในงานบำรุงรักษาเครื่องจักร เช่น การเตรียมอะไหล่

Industry

วัสดุก่อสร้าง, โรงงานปูนซีเมนต์, เหมืองแร่, โรงงานปุ๋ย, โรงงานกระดาษ, อุตสาหกรรมเหล็ก, อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, ปิโตรเคมี และอื่นๆ

Overview

EPS มีทีมงานและวิศวกรที่มีความพร้อม เพื่อให้บริการงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงสำหรับเครื่องจักรหนักด้านต่างๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม ที่มีหลักการทำงานที่คล้ายคลึงกับหลักการทำงานของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ เช่น เครื่องจักรประเภทหมุน (Rotary machine) เครื่องจักรประเภทบด (Grinding machine) เป็นต้น

Large Rotating Machine and Girth Gear

Scope of service

 • เครื่องจักรหมุนและเกียร์ขนาดใหญ่ (Large Rotating Machine and Girth Gear) ครอบคลุมทุกประเภทของเครื่องจักรกลแบบหมุน ได้แก่ Rotary kiln, Lime kiln, Rotary drum dryer, Rotary drum cooler, Granulator, Tube mill เป็นต้น
  • การติดตั้งเครื่องจักร
  • การตรวจเช็ค และปรับตั้งเครื่องจักร
  • การบำรุงรักษา ซ่อมแซม รวมถึงการซ่อมใหญ่ (ตัดเปลี่ยนเปลือกเตา, เปลี่ยนหรือกลับหน้าเกียร์และเฟืองขับ, จัดตำแหน่งแหวน และเปลี่ยนแหวน, เปลี่ยนลูกกลิ้งรองรับ, ขูดปรับแบริ่ง)
  • การปรับสภาพผิวแหวน, ลูกกลิ้งรองรับ และลูกกลิ้งจำกัดตำแหน่ง
  • จัดหาอะไหล่
  • การตรวจสอบคุณภาพแนวเชื่อมเปลือกเตา โดยคลื่นอัลตร้าโซนิคแบบเฟสอาเรย์ หรืออื่นๆ
 • เตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln)
  • โครงการติดตั้ง Rotary Kiln
  • ตรวจเช็ค Rotary Kiln ทั้งในขณะร้อนและในขณะเย็น (รวมถึงการปรับตั้งแนวแกนของ Rotary Kiln ขณะร้อน)
  • การปรับตั้ง Rotary Kiln (การปรับตั้งแนวแกนของเตา, การปรับตั้งมุมบิดของลูกกลิ้ง)
  • การบำรุงรักษา Rotary Kiln (เปลี่ยนและขูดปรับผิวแบริ่ง, ปรับความหนาแผ่นรองใต้แหวน, เปลี่ยนตัวประคองข้างแหวน)
  • การตรวจสอบคุณภาพแนวเชื่อมเปลือกเตา โดยคลื่นอัลตราโซนิคแบบเฟสอาเรย์ หรืออื่นๆ
  •  
Large Rotating Machine and Girth Gear
Large Rotating Machine and Girth Gear
Large Rotating Machine and Girth Gear
Large Rotating Machine and Girth Gear
Large Rotating Machine and Girth Gear
Large Rotating Machine and Girth Gear