Energy Project

Energy Project

Key benefits

 • เพิ่มกำลังการผลิตให้เต็มศักยภาพ
 • ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าบำรุงรักษา
 • พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานในภาพรวม

Industry

Boiler : FMCG business
Air Compressor : ETRON business
Air Chiller : อาคาร โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น
Solar Power : ทุกประเภทธุรกิจ

Overview

มุ่งเน้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ หรือของเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงงานที่ใช้พลังงานความร้อน และพลังงานไฟฟ้ามากกว่า 2 ล้านเมกกะวัตต์ต่อปี เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกิดจากการสูญเสียพลังงาน โดยเรามีทีมงานที่จะช่วยให้คำปรึกษา ตรวจสอบระบบ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน รวมถึงการออกแบบโครงการด้านพลังงาน การลงทุนในโครงการด้านพลังงาน เพื่อเพิ่มการผลิตพลังงาน และเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Energy Project

Scope of service

ให้บริการออกแบบและติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ที่เกิดจากลมร้อนเหลือใช้, โรงไฟฟ้าจากขยะที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน, โรงไฟฟ้าจากชีวมวล

 • Boiler
  • ทดสอบประสิทธิภาพการเผาไหม้รายปี
  • ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการปล่อยน้ำและการ blow down
  • ระบบหมุนเวียนการควบแน่นของน้ำ
  • การสูญเสียความร้อน
  • ปรับระดับอากาศและเชื้อเพลิง
 • Air Compressor
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพการปั๊มลม
  • ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบ
  • ทดสอบอากาศรั่วซึม
  • ทดสอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันกับบริษัทชั้นนำของกลุ่มธุรกิจเดียวกันในประเทศไทย
 • Air Chiller
  • ทดสอบประสิทธิภาพรายปี ประกอบด้วยการวัดค่าพลังงาน วัดการไหลลื่น การใช้พลังงาน
  • ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบ
  • ทดสอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันกับบริษัทชั้นนำของกลุ่มธุรกิจเดียวกันในประเทศไทย
 • พลังงานแสงอาทิตย์
  1. ออกแบบโมเดล
   • การประเมินพื้นที่หน้างาน
   • บริการออกแบบโดยวิศวกรมืออาชีพด้านพลังงาน
   • นำเสนอผลประโยชน์และผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุน
   • ออกแบบระบบการล้างแผ่นโซลาร์อัตโนมัติ
  2. งานติดตั้ง
   • การวางแผนการติดตั้ง
   • ติดตั้ง
   • ควบคุมคุณภาพการก่อสร้างและการติดตั้ง รวมถึงการบริหารจัดการไซต์งาน ตามแนวทางนโยบายความปลอดภัยของ EPS
  3. การบริการหลังการขาย
   • รับประกันอุปกรณ์และการติดตั้งเป็นเวลา 2 ปี
Energy Project
Energy Project
Energy Project
Energy Project