Power Generation

Our Offerings

EPS คือผู้ให้บริการงานด้านวิศวกรรม ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ปูนซีเมนต์ เหล็ก เหมืองแร่ อาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมปุ๋ย และอื่น ๆ เรามี Services และ Solutions ที่หลากหลายตั้งแต่ การบำรุงรักษาทั่วไปจนไป จนถึงการผสมผสานดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาในแต่ละ Solutions เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ดังนั้น Services และ Solutions ของเราจึงครอบคลุมทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ การซ่อมบำรุงเครื่องจักร, การปรับปรุงโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, การออกแบบและก่อสร้างโรงงาน